Trädallé mitt i gatan får kalla handen

It- och energiminister Anna-Karin Hatts förslag om att bygga om den vältrafikerade Svartlösa­vägen till en allé får inte gehör – åtminstone inte idén med en trädrad i mitten av gatan.

– Det krävs rejäla säkerhetszoner för att ställa en trädrad i mitten och Svartlösavägen är för smal för det, säger landskapsarkitekten Emma Sundström på trafikkontoret.

Även träd vid sidan av gatan är svårt att genomföra, enligt trafikkontoret.

– Jag håller med om att det skulle vara fint med träd och grönska. Men som det ser ut i dag behövs hela vägbredden för att bussar, bilar, parkering, cyklister och gående ska få plats. Ska träd inrymmas måste någon av dessa funktioner bort, säger Emma Sundström.

Men helt kört är det inte för ministerns medborgarförslag. Emma Sundström hänvisar till den cykelplan som Stockholms stad tagit fram och där Svartlösavägen finns med som cykelpendlingsstråk. Det innebär att man ska se över cykelbanorna, vilket ofta innebär större åtgärder. När det blir aktuellt kan frågan om träd hamna på dagordningen igen.

Det kan dock dröja flera år, eftersom denna del av Svartlösavägen inte är högprioriterad i cykelplanen.

Förslaget från centerpolitikern tillika Långbrobon Anna-Karin Hatt har väckt debatt i stadsdelen. En del har applåderat idén, medan andra tyckt att satsningen skulle innebära problem med snöröjning och annat.