Här är trädbråket som hotar skolans utbyggnad

Trädbråk om Vasa Real
Allé eller trädrad, det är frågan.
Vasa Real ska byggas ut
Vasa Real ska byggas ut
"En allé som måste skyddas", säger Naturskyddsföreningen. "En helt vanlig trädrad", påstår länsstyrelsen.
Ett invecklat trädbråk står just nu i vägen för Vasa Reals utbyggnad.
Snart ska frågan avgöras i domstol.

Vasa Real på Karlbergsvägen ska byggas ut och ge plats åt 510 nya elever. Men ett gäng träd på skolgården sätter käppar i hjulet för Stockholms stad.

Läs mer: Vasa Real byggs om – får skolgård på taket

Träden måste avverkas för att ge plats åt utbyggnaden. Men enligt Naturskyddsföreningen utgör träden en allé som måste skyddas. Träden är tillräckligt många och tillräckligt tjocka för att anses vara en allé med biotopskydd, skriver Naturskyddsföreningen i ett överklagande till mark- och miljödomstolen.

Kan stoppa utbyggnaden

Enligt Naturskyddsföreningen innebär det att skolan inte får byggas ut som planerat.

Men Länsstyrelsen har en annan åsikt. Enligt dem rör det sig om en helt vanlig trädrad som kan avverkas utan problem.

– Vi har gjort vår bedömning och den vidhåller vi. Den uppfyller inte skyddet för att vara en biotopskyddad allé, säger Karolina Norrman, handläggare på länsstyrelsen.

Kan påverka utbyggnaden

Nu ska frågan avgöras i Nacka tingsrätt. Om det skulle visa sig att träden utgör en biotopskyddad allé måste de skyddas och Stockholms stad måste ansöka till länsstyrelsen om att få fälla träden. Om de får nej måste planen för utbyggnaden göras om.

– Ja, det skulle kunna bli så att vi inte kan medge dispens från biotopsskyddet. Ett annat scenario är att vi ger dispens med försiktighetsmått, eller helt utan villkor. Det kan också vara så att domstolen går på vår linje och då påverkas inte utbyggnaden, säger Karolina Norrman.