Träden fälldes inte utan orsak

Trädfällningen i Viksjö var inte något misstag.

Händelsen forsätter dock att väcka ilska i området.

I vintras fälldes ett 80-tal träd på Andebodavägen i Viksjö. Många som bor i närheten är arga över beslutet och har ställt sig frågande till varför träden över huvud taget sågats ner.

Kommunens miljö- och kvalitetssamordnare har tidigare sagt till Lokaltidningen Mitt i att trädfällningen var ett misstag och att det blivit fel någonstans i beslutsprocessen. Men enligt parkingenjören Lars Skutin har inget träd fällts utan orsak.

– Träden stod alldeles för nära stängslet och var beskurna på ett felaktigt sätt. Det gav problem med bark och grenar och det fanns också röta i många träd. Vi fick även in klagomål från idrottsföreningarna, så det har varit problem med träden i flera år. Det har inte begåtts något fel, säger han.

Han säger också att det inte var pilträd, som kommunens park- och gatuchef uppgav i förra veckans artikel, utan bland annat lönnar och oxlar. Vilka fler arter som sågats ner vet inte Lars Skutin.

Judith Urkuti bor i området. På grund av de olika uppgifter som de boende fått vill hon nu att man utreder hur trädfällningen egentligen har gått till.

– Vi som bor här omkring vill veta vad som har hänt. Vi vill ha en opartisk utredning. Det där var flera decennier gamla träd som inte går att få tillbaka. Vi är upprörda och förbittrade, säger hon.

Men nu ska området få ny grönska.

– Vi ska börja plantera 13 nya oxlar i veckan, säger Lars Skutin.

Tidigare har kommunen uppgett att 20–25 nya träd ska planteras. Men det finns det inte utrymme för.

– Vi kan inte pressa in fler, säger Lars Skutin.

Mitt i har utan framgång sökt kommunens miljö- och kvalitetssamordnare för en kommentar.

Fakta

Detta har hänt

I vintras sågades ett 80-tal träd ner på Andabodavägen i Viksjö.

Tidigare uppgav man att det var pilträd som fälldes, men i själva verket var det bland annat lönn och oxlar.

13 nya träd ska planteras, inte 20-25 som tidigare sagts.