Träden fälls för nya stationen

Arbetet med att bygga om stationen i Roslags-Näsby har börjat.
Arbetet med att bygga om stationen i Roslags-Näsby har börjat.
Roslags-Näsby

Förberedelserna för ombyggnationen av Roslags-Näsby station är igång. Planen är bland annat att bygga nya perronger och vänthallar.

Ett tydligt tecken på att arbetet påbörjats är att kommunen nu börjat fälla träd på båda sidor om järnvägen.

Projektet är del av dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan. Som Mitt i berättat tidigare försvinner därmed en stor del av infartsparkeringarna vid stationen. Nya parkeringsplatser ska i stället finnas bakom kommunhuset, vilket gör att det fälls träd även där.

Och motorsågen ska gå fram på fler ställen. Bland annat kommer det att ske avverkning mellan spåren mot Kårsta och Österskär, strax norr om bron.

Samma sak i Stolpaskogen och längs rälsen mellan Ensta och visinge station, där syftet är att kunna anlägga nya cykelbanor och gångvägar.