trädgård ger sinnlig upplevelse

NÄSBY PARK En utevistelse med inspiration av sinnenas trädgård kan bli verklighet för alla i vårdboendet Ångaren.

En sinnenas trädgård ska erbjuda en sinnlig utevistelse med upplevelser för människans fem sinnen: lukt, smak, syn, hörsel och känsel och ge möjlighet till vila, kontemplation och rekreation.

Nu har kommunfastigheter fått i uppdrag av politikerna i socialnämnden att anlägga en sådan trädgård vid Ångaren.

Tanken är att förberedelser ska göras redan nu så att trädgården kan stå färdig senare i år.