Trädgårdsmästare kastar in krattan

SOLNA Underbart blev kort för Solnas stadsträdgårdsmästare Lars Johansson. Den sista november slutar han sin tjänst efter att ha jobbat i drygt ett år.

– Jag fick ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till, berättar han.

Närmast hägrar en tjänst som avdelningschef på Sveriges lantbruksuniversitet, på avdelningen för landskapsarkitektur.

Lars Johansson har under året som gått jobbat med att ta fram en ny grönplan för Solna. Det arbetet ska han slutföra så gott det går.

– Jag ska lämna över ett utkast på grönplanen, lovar han.

Vem som efterträder honom är ännu inte bestämt.

Lars Johansson lämnar Solna.