ANNONS

Träff för psykiskt sjuka får fortsätta

Träffpunkten Kompassen, för människor med psykisk ohälsa, får finnas kvar trots tidigare nedläggningsplaner.

Men anslagen minskas med en miljon kronor och risken finns att en del av verksamheten kan försvinna.
ANNONS

Det har funnits en oro på Kompassen i Vällingby om vad som ska hända med den populära träffpunkten, dit människor med psykisk ohälsa i snart 30 år kunnat vända sig för att träffa andra i en liknande situation, äta en bit mat och syssla med olika aktiviteter.

I våras hotades Kompassen av nedläggning på grund av hårda besparingskrav.

Nu står det dock klart att verksamheten blir kvar.

Men en tredjedel av anslaget på tre miljoner kronor försvinner och en del av lokalerna ska i framtiden användas till annat.

Exakt vad är inte klart, men det kan handla om exempelvis administration.

– Alla, framförallt våra besökare, är väldigt glada att Kompassen får vara kvar. Verksamheten är ju inte är lagstadgad, säger Kerstin Wendel, biträdande enhetschef vid Arbetscentrum.

Osäkerheten har varit stor sedan i våras, men en vecka före jul kom beskedet från stadsdelsnämnden att det stannar vid kraftiga nedskärningar och krympta lokaler.

– Vi sitter och räknar på hur mycket anslaget kommer att räcka till, men vi kommer att kunna ha öppet och vi kan fortsätta servera mat, säger hon.

Alexandre Mangs da Cunha Teles, vid RSMH Söder om Söder, en förening för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, är orolig för att besökare stöts bort om lokalytorna minskas.

ANNONS

– Möjligheten till aktiviteter och enskilda samtal riskerar att bli väldigt begränsad och en del kanske driver runt på stan eller sitter hemma i stället.

Ytan behövs, inte minst för att de som har svårt med social kontakt ska kunna dra sig undan vid behov, menar han.

– Personer som är väldigt sköra kan förlora kontakten med Kompassen, tappa fotfästet och behöva mer boendestöd, vilket kan kostar stadsdelen ännu mer.

Fakta

65 besökare

Cirka 65 personer besöker dagligen Kompassen i Vällingby.

Kompassen riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Syftet med verksamheten är att bryta isolering och erbjuda ett första steg ut i samhället och möjlighet att träffa andra i samma situation.

Källa: Stockholms stad