”Jag får träffa ungdomar från hela världen”

Nina Yggström jobbar som volontär och hjälper elever med svenska språket.
Jousif Al-Shaiklhi, blå T-shirt, Joban Singh, höger&
Nina Yggström övar svenska med Jousif Al-Shaiklhi och Joban Singh.
För Nina Yggström är volontärarbetet som språkstödjare en välkommen kontrast till hennes tidigare yrkesliv.
– Jag får träffa ungdomar från hela världen, säger hon.
Och den som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin, visar forskning.

Det sorlar av olika språk och stolar skrapar mot golvet när eleverna i språkintroduktionsklassen på Liljeholmens gymnasium tar plats i klassrummet.

Skolbänkarna är satta i grupper. Vid varje grupp tar en volontär från volontärorganisationen Internationella bekantskaper plats.

För Nina Yggström, 66, är arbetet som språkstödjare en välkommen kontrast till hennes tidigare arbetsliv som fysioterapeut.

– Det är så roligt och spännande att få träffa ungdomar från hela världen, säger hon.

Fler ensamkommande förr

Nina bor vid Gullmarsplan, och har tidigare haft uppdrag i Enskede gårds gymnasium. Där var många elever ensamkommande ungdomar.

– Ofta hazarer från Afghanistan, en extremt utsatt grupp.

Nu är det få nyanlända barn som är ensamkommande, utan de flesta kommer med familjer eller andra anhöriga.

Pratar kring texter

På Liljeholmens gymnasium, som i princip bara har språkklasser, går 140 elever från Albanien, El Salvador, Syrien, Somalia, Turkiet, med fler länder.

I Nina Yggströms grupp sitter i dag Jousif Al-Shaiklhi, 18 år från Irak, Joban Singh, 17, från Indien och Shan Ali, 16, från Pakistan.

Volontär, Nina Yggström jobbar som volontär och hjälper elever med svenska

Nina Yggström hjälper Shan Ali, Joban Singh och Jousif Al-Shaiklhi.

Efter bara tre månader kan de läsa och prata kring texter och frågor som deras lärare delat ut.

Nu ska de svara på en fråga om konflikten i Jemen. Inte så lätt.

Skillnad på ljus och lyse

I en annan grupp får språkstödjaren förklara vad en adventskalender är får något.

Och ett ljus? Nej, det är inte en glödlampa, utan ett stearinljus.

– Svenska är ett svårt språk. Tanken här är att de ska träna på att prata. Jag får också ofta förklara vad ord betyder, säger Nina Yggström.

Hon blev tipsad om volontärarbetet av en väninna, när hon nyligen blivit pensionär.

– Det är skönt att vara volontär, inga pengar är inblandade och på så vis är det kravlöst. Och samtidigt är det kul!

Dessutom har volontärarbetet andra fördelar.Dden som gör gott aktiverar lustcentrum i hjärnan och får en rejäl dos dopamin, visar forskning.


Vill du läsa om fler volontärer?

Fakta

Vill du bli volontär? Här är hela listan

Hjälpa nyanlända

 • Goda grannar ordnar råd­givning, läxhjälp, cv-hjälp och språkundervisning för asylsökande och nyanlända. Volontärerna kan språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad och socialtjänst. Läs mer: goda-grannar.se
 • Kompis Sverige matchar nyanlända med etablerade svenskar. De organiserar aktiviteter­ som museibesök, julfester och event. Syfte: ”Ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar”. Läs mer: kompissverige.se
 • Hej främling genomför gratis hälsofrämjande aktiviteter med särskilt fokus på personer i utanförskap. Läs mer: hejframling.se
 • Internationella bekantskaper skapar kontakter mellan svensktalande och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Föreningen har språkstödjare i skolorna, läxhjälp samt internationella träffar och utflykter. Läs mer på bekantskaper.se

Rädda djuren

 • Stockholms katthem omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter i Stockholmsområdet.  Man kan vara fadder, arbeta som volontär eller­ sponsra en bur. Läs mer: katthemmet.nu
 • Katthemmet i Vaxholm drivs av Föreningen djurhjälpen. Katthemmet tar hand om hemlösa, utsatta och övergivna katter. Efter vård och socialisering adopteras katterna ut till nya hem. Läs mer: katthem.nu

Rädda miljön

 • Food2Change har som huvud­syfte att minska mat­svinnet. Butiker över hela Sverige har anslutit sig, i länet finns sex butiker.  De skänker sitt svinn och medlemmar i en ekonomiskt utsatt situation får rätt att hämta­ kassar. Läs mer: food2change.se

Hjälpa hemlösa

 • Volontärt initiativ samlar in kläder, hygienartiklar och mat som delas ut till behövande en till två gånger i månaden på en plats i centrala Stockholm. Volontärer kan hjälpa till med insamlandet eller utdelningar. Läs mer: volini.se

Hjälpa gamla

 • Äldrekontakt hjälper äldre att träffa nya vänner. Volontärer hjälper på tre sätt: Chaufförer­ skjutsar de äldre, fikavärdar­ öppnar sina hem och gruppledare organiserar­ volontärer. En söndagseftermiddag i månaden är det umgänge­ med fika. Läs mer: aldrekontakt.se
 • Kontakt och gemenskap i Oscars församling är en från kyrkan friståendeideell lekmannaförening som varit verksam i över 100 år. Volontärer finns till hand för gamla, ensamma, sjuka och andra församlingsbor som behöver hjälp eller omvårdnad. Läs mer: kogioscars.se
 • Stöd i livets slutskede. ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) jobbar med att minska lidande och öka livskvalitet för svårt sjuka patienter som har en begränsad tid kvar att leva. Volontärer på avdelning är där ett pass per vecka och pratar med patienter. ASIH på Jakobsbergs sjukhus och Långbro park har volontärverksamhet.
 • Tyresö väntjänst erbjuder utöver fixarservice även sällskap på promenader eller hemma, ledsagning men också gemensamhetsträffar och utflykter. Hit kan man också få trygghetsringning. Har även integrationsverksamhet såsom språkkafé.

Stötta män

 • Mansjouren stöttar män som mår dåligt, har upplevt en kris eller­ vill lämna destruktiva­ beteenden som våld. Erbjuder stöd genom­ en jourtelefon, enskilda samtal eller gruppsamtal. Läs mer: mansjouren.se

Stoppa stöket

 • Polisens volontärer kan hjälpa till med att nattvandra, sprida information om till exempel­ langning och hur man skyddar sig mot inbrott samt hjälpa polisen vid olika arrangemang. Läs mer: polisen.se

Hjälp i krisen

 • Frivillig resursgrupp bistår samhället­ om något oförutsett sker. Frivilliga ska avlasta övriga myndigheter med evakuering, transport, administration eller att sprida information. Läs mer: civil.se

Stötta unga

 • Unga själar. Ger unga möjlighet att förverkliga sina önskningar. Det kan handla om ett par fotbollsskor, biobiljetter eller att kunna delta i olika aktiviteter. Föreningen samlar in pengar för att förverkliga drömmarna för barnen och deras familjer. Läs mer på usf.nu
 • Män är en feministisk organisation och en ”plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor”. Förutom killfrågor.se driver Män pappagrupper, tar fram utbildningsmaterial och driver projekt. Läs mer på mfj.se

Övrigt

 • Röda korset har lokalgrupper över hela länet. I Danderyd finns till exempel butiken Kupan och samtalsgrupper för personer som vårdar anhöriga i hemmet. I Djursholm finns ett café för personer med alzheimers och i Stocksund sygrupper för integration och seniorträffar. I Bromma kan volontärer bli besökare hos äldre, hjälpa barn med läxor, träna svenska med invandrare, eller samla in pengar till verksamheten i Sverige och ute i världen. Läs mer: redcross.se
 • Brottsofferjouren hjälper­ brottsoffer, men även vittnen och anhöriga. Volontärer kan bli stödperson, språkvolontär eller­ vittnesstödjare. Läs mer: brottsofferjouren.se
 • Individuell människohjälp är en biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Föreningen i Stockholm bedriver bland annat läxhjälp och har kvinnoträffar. Läs mer på imsweden.org