Träffar om Norra Djurgårdsstaden

Ropsten Under hösten håller Stockholms stad informationsträffar om Norra Djurgårdsstaden. Där presenteras projektet och temat för kvällen. Den första träffen är 23 augusti och då är temat markrening och parkarbeten för etapp Norra 2 och delar av Gasverket.

Platsen är i projektkon­-toret Kontorsvillan (hus 6) i Gasverket klockan 18. Träffarna är gratis och öppna för alla, men antalet platser är begränsat. Anmälan görs till kommuni­katör Daniel Carlsson-Mård.

Mer information finns på www.stockholm.se