ANNONS

träffpunkt för äldre utreds

ANNONS

SPÅNGA Äldre i Spånga kan komma att få en ny träffpunkt. I Tensta finns dagverksamheten Elin på Tensta servicehus och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning undersöker nu förutsättningarna för att starta en liknande träffpunkt i Spånga.

I samband med detta kommer även frågan om att i samarbete med frivilliga organisationer starta någon form av så kallad väntjänst att utredas.

Det var efter en skrivelse från Folkpartiet om att bekämpa äldres otrygghet som frågan aktualiserades.