Mer trafik runt Kungsholmen trots höjd skatt

Höjda trängselskatter i Stockholm.
Trafiken fortsätter öka i Stockholm – vid Kungsholmen har färderna ökat med två miljoner.
Den höjda trängselskatten skulle avskräcka bilisterna.
Men antalet passager genom betalstationerna i Kungsholmens stadsdelsområde har tvärtom ökat.

Siffrorna kommer från Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten 2017. Mitt i har tagit del av statistiken som visar att 412 900 fordon – i snitt – passerar genom Stockholms 26 betalstationer dagligen.

Det är runt 3 300 resor fler per dag som avgiften tas ut jämfört med 2016 och en ökning av trafiken på närmare en procent.

Tittar man endast på passagerarna vid de stationer som finns vid Kungsholmen visar det att trafiken faktiskt ökade med nära två miljoner färder förra året. Se faktarutan nedan för detaljerade resultat.

Men att trafiken ökar i stort går helt emot Stockholms stads mål, som är att minska trafiken med 0,2 procent från 2016 till 2017.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Målet till 2020 är kört

Enligt honom kommer nu även klimatmålet om att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till 2020 – inte uppfyllas.

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt.

Trenden är även en fara för de långsiktiga målet att bli helt fossilfritt 2040.

Anledningen till ökningen sägs vara att nya vägar runt om Stockholm möjliggjort för folk att i större utsträckning ta bilen. Men även högkonjunkturen som gjort att fler har råd med de relativt oförändrade bensinpriserna.

Vill höja bensinpriset

Nu behövs ännu fler åtgärder, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

En färsk åtgärd är att så kallade förmånsbilar – från den 1 januari i år – inte längre slipper trängselskatt. Tidigare har personer med bil genom jobb eller företag inte berörts av trängselskatterna.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger Daniel Helldén.

Av trängselskatterna fick staten in närmare 1,5 miljarder kronor under 2017.

Fakta

Så här många körde genom passagerna vid Kungsholmen

Drottningholmsvägen från och till Alvik:

2016: 5 246 813

2017: 5 031 666

Minus 4,1 procent

Drottningholmsvägen E4 in och ut:

2016: 2 108 267

2017: 2 204 492

Plus 4,6 procent

Ekelundsbron:

2016: 780 507

2017: 796 481

Plus: 2,1 procent

 

Lilla Essingen ut till E4:

2016: 267 839

2017: 314 981

Plus: 17,6 procent

 

Stora Essingen till och från E4:

2016: 1 288 479

2017: 1 334 004

Plus 3,5 procent

 

Trafikplats Fredhäll Essingeleden:

2016: 22 466 117

2017: 23 735 349

Plus 5,7 procent

 

Trafikplats Kristineberg av-/påfart E4:

2016: 3 590 453

2017: 4 142 253

Plus 15,4 procent

 

Totala färder över tullar som ligger inom Kungsholmens stadsdelsområde:

2016: 35 748 475

2017: 37 559 226

 

Totala färder över tullar i hela Stockholm:

2016: 92 889 428

2017: 93 884 789

Källa: Transportsyrelsen