Trafik med spårbilar kan införas i Sundbyberg

Nyheter Sundbybergs stad ska utreda möjligheten att införa spårbilar i kollektivtrafiken. Det beslutades på kommunstyrelsens senaste möte.

De spårbundna bilarna ger inga koldioxidutsläpp.

– Befolkningen i Sundbyberg ökar hela tiden och som det ser ut nu har vi inte plats med fler bilar i trafiken. Genom att komplettera kollektivtrafiken med spårbilar kan vi binda ihop Sundbybergs olika delar utan att belasta vägarna, säger kommunalrådet Stefan Bergström (C), som står bakom förslaget.

En förstudie om möjligheten för spårbilstrafik beräknas vara klar 2014.