Trafik stoppas vid Rosenbad

Norrmalm Trafiken runt regeringskansliet ska begränsas av säkerhetsskäl. Statens fastighetsverk föreslår att nya fysiska hinder sätts upp på sex ställen runt regeringskvarteret Rosenbad för att stoppa trafiken.

Uppdraget kommer från regeringen och innebär stopp för trafik runt Rosenbadsparken, på Strömgatan och på en del av Drottninggatan.

De nya skydden kan stå färdiga om ett halvår. Kostnaden beräknas bli 18,5 miljoner kronor.