Min lokala hjälte

50 000 per dag för pausad cykelväg

Snabbcykelvägen pausades i måndags efter skarp kritik mot bygget.
Snabbcykelvägen pausades i måndags efter skarp kritik mot bygget.
Snabbcykelväg Norra Kungsvägen Lidingö cykelväg cykelbana
Den nya snabbcykelvägen byggs på en del av bilvägen. Den gamla gång- och cykelbanan syns till vänster i bild.
50 000 kronor per dag. Så mycket uppskattar ansvarig politiker att det kostar att pausa snabbcykelvägen på Norra Kunsgvägen. "Vi vill skrida till beslut så fort det någonsin går", säger Christer Åkerhielm (M).

I går hade tekniska nämnden ett extrainsatt möte där snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen diskuterades. Inget nytt beslut togs om framtiden mer än att nämnden formellt godkände den paus som gällt sedan i måndags. Tekniska förvaltningen informerade också om hur långt de kommit i att se över alternativ till förbättringar, säger Christer Åkerhielm (M).

– Ambitionen är att komma till ett beslut om detta nästa vecka. Vi vill vara lyhörda och vi lyssnar nu på kritiken men vi vill se till att det inte kostar mer än det måste. Att pausa kostar ju någonting. Därför vill vi skrida till beslut så fort det någonsin går.

Vad kostar det att ha bygget pausat?

– Det vet vi inte riktigt men vi uppskattar det till 50 000 kronor per dag. Då är det bråttom.

Ni uppskattar att det kostar 50 000 kronor per dag att komma fram till ett nytt beslut. En del personer kan ju undra varför ni satt er i den här situatonen?

– Jag får nästan be om att få återkomma med ett bra svar på den frågan. Slutar det här med att vi bestämmer oss för att det är bra som det är och att vi inte gör några ändringar, då kan man säga att lyhördheten kostar per dag. Då är vi dumma som är lyhörda. Är det så att vi upptäcker att det är något som är klantigt gjort får jag återkomma med kommentarer. Jag skulle vilja komma tillbaka med svaren och resonemangen kring det till om en vecka.

Liberalerna och Centerpartiet vill att det ska utredas om den den befintliga cykelvägen som går bredvid Norra Kungsvägen kan breddas och att bilvägen i stället får ge utrymme till ett bussfält. Det här alternativet fanns med i den utredning som Lidingö stad beställde inför beslutet. Det uppskattades dock kosta mer än dubbelt så mycket som att bygga cykelbanan på bilvägen.

LÄS MER: Extra möte om omstridda cykelvägen

LÄS MER: Snabbcykelväg pausas efter kritiken