Min lokala hjälte

50 nya parkeringsplatser för pendlare

Platserna ska vara klara i december.
Platserna ska vara klara i december.
Tumba ska få 50 nya parkeringsplatser.
Dagens infartparkering på Munkhättevägen förlängs i riktning mot Tumba bruk.
Botkyrka kommun har nu också påbörjat den utredning som ser ut att leda till att gator med gratis parkering får p-avgift.

De nya parkeringsplatserna beräknas vara klara i december. Arbetet med att anlägga dem har redan börjat.

– Politikerna ville få fram de här platserna i fall nya byggnationer i Tumba centrum skulle ta av de befintliga parkeringsplatserna, säger Ulrika Persson som är gatu- och parkchef på Botkyrka kommun.

Nybyggnationerna i Tumba centrum är dock uppskjutna på obestämd tid så Botkyrkaborna ser ut att kunna räkna med tillgång till fler p-platser framöver.

Fler förändringar väntar bilisterna i framtiden och troligen avgifter på många gator där det är gratis att stå i dag. Kommunen har nu startat upp en utredning om hur parkeringsplatserna i kommunen används, vilket Mitt i Botkyrka Salem berättat om tidigare.

– Utredningen ska visa hur den kommunala marken används. Troligen är vi klara med utredningen vid årsskiftet, säger Ulrika Persson.

Utredningen väntas leda till att Botkyrka delas in i olika zoner med olika parkeringsregler. Många gator som i dag är gratis att stå på ser ut att beläggas med avgifter. Men även infartsparkeringarna kan komma att avgiftbeläggas och eventuellt kopplas möjligheten att parkera på här till att du har ett kort för resande hos SL. Det är i alla fall idéer som luftats tidigare av kommuntjänstemän.

Men det finns också andra tankar med att ta fram en ny parkeringspolicy. Botkyrka kommun vill minska bilismen och få fler att åka kollektivt och cykel. Dessutom vill kommunen komma åt mark i attraktiva och centrala lägen för att kunna bygga bostäder.

– Tittar du på flygfoton över Botkyrka så ser du hur mycket plats som tas upp av parkeringar. De är inte särskilt trevliga för stadsmiljön. Vi måste börja titta mer på att bygga p-platser under jord eller på höjden, sade Ulrika Persson till Mitt i Botkyrka Salem när det blev känt att kommunen skulle göra utredningen.

Läs också: P-avgifter ska få dig att ställa bilen

Läs också: Inget nybyggt Tumba centrum i sikte