85 miljoner kvar i biogassatsning

Trafik Satsningen på att få fler tankställen att ta in biodrivmedel blev mindre än regeringen trott, visar en rapport från Naturvårds­verket. Av de 145 miljonerna som avsattes till satsningen har bara knappt 60 betalats ut.

Det största bidraget på drygt 4 miljoner kronor gick till en tankstation vid Arlanda, där nu 80 procent av fordonsgasen som pumpas ut från stationen är biogas.