Albybron skadad – nu vill kommunen reparera

Alby centrum, Albybron, bro i alby. Bild tagen 2013
Bron genom Alby centrum är i dåligt skick och reparation väntar.
Bron i Alby är skadad har en inspektion visat. Nu vill Botkyrka kommun reparera den.

Det är kommunfullmäktige som har sista ordet i frågan, men förslaget till kommunstyrelsen på måndag är att skjuta till 6,9 miljoner kronor för att reparera bron i Alby.

En inspektion förra året visade på sprickor och lös betong i brons landfästen. Bron är enligt den politiska majoriteten i sämre skick än väntat.

Moderaterna och Tullingepartiet yrkar på avslag till förslaget. Oppositionsrådet Jimmy Baker (M) skriver i en inlaga att partiet ”hellre sett att Albybron revs i enlighet med planerna för ”Stadsbyggnadsidé Alby” snarare än att flera miljoner läggs på att tillfälligt laga bron.”

Majoriteten tänker sig också att bron ska rivas så småningom, men menar att bron utgör en så pass hög säkerhetsrisk att det inte går att vänta på en process kring ett rivningsbeslut.

Så här skriver majoriteten i en inlaga till beslutet:

”Ett annat alternativ är att riva bron omgående, men utifrån den information som vi fått så skulle ett omgående rivningsbeslut innebära en process på upp till 2 år pga att det kräver upphandling, projektering, m.m. Att då avvakta den processen är ett alltför stort risktagande.”