ANNONS

Äldre resenärer kan bli VIP-kunder på bussen

Sören Holmgren, 80, skulle vilja få längre tid att sätta sig och mer kontakt med chauffören.
Sören Holmgren, 80, skulle vilja få längre tid att sätta sig och mer kontakt med chauffören.
Höjd ersättning för varje äldre eller resenär med funktionshinder ska ge bättre service och få fler att välja buss före färdtjänst.

Det hoppas Kristdemokraterna som vill göra dessa till VIP-kunder.
ANNONS

För varje betalande påstigande får bussbolagen, som är anslutna till SL:s nya avtal, en viss summa pengar. Hur mycket vill SL inte ange, men bolagen får alltså mer betalt ju fler som reser.

Eftersom en äldre person ofta tar längre tid på sig än en ung menar KD att många äldre känner sig dåligt bemötta då de ibland hindrar bussföraren från att hålla tidtabellen.

Det vill KD råda bot på genom att ge bussbolagen mer ersättning för resenärer med färdtjänstbevis.

– Om servicen blir bättre skulle vissa som i dag har färdtjänst kunna åka kollektivt delar av året, vilket skulle bli en jättevinst. Vi skulle då kunna utöka färdtjänsten mer för dem som behöver den året om, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

Exakt hur mycket ersättningen skulle höjas lämnar Karl Henriksson till tjänstemännen att räkna på.

Bolaget Arriva kör stora delar av busstrafiken i norra Stockholm. Kommunikationschef Tomas Hedenius menar att tidtabellerna redan i dag är så tajta att det är svårt för chaufförerna att hinna hjälpa resenärer på eller av bussen.

– Det råder en trafikinfarkt i norra Stockholm och vi har inga marginaler där. Men får vi ett annat uppdrag av SL som innebär längre turer i tid räknat så skulle vi titta på det, säger han.

80-årige Sören Holmgren reser mycket med buss. Speciellt besvärligt tycker han det är att resa med ledbussarna i city och han har också nyligen råkat illa ut.

– Jag föll handlöst från bussen vid Huddinge sjukhus efter att ha klämts i dörrarna. Det tog illa åt revbenen och jag hade ont i en månad.

ANNONS

Nu följer hans dotter ofta med som stöd då Sören är rädd att resa ensam. Att få längre tid att hinna sätta sig och fotoceller i dörrarna är något som han önskar sig.

Den här veckan fattas beslut om att påbörja en upphandling om trafiken i innerstaden och på Lidingö. Blir förslaget om VIP-resenärer verklighet sjösätts det någon gång nästa år.