Lista: Här satsas det på cykel

Mellan åren 2018 till 2021 ska flera cykelförbättringar göras i innerstan.
Mellan åren 2018 till 2021 ska flera cykelförbättringar göras i innerstan.
Pendlarna är de stora vinnarna i kommande års cykelinvesteringar.
Några stora projekt är Vasagatan, Skeppsbron och Stadsgårdsleden – hela listan för innerstan hittar du längre ner.

I stans cykelsatsningar för de kommande tre åren läggs stort fokus på att få till bättre pendelstråk. Men även att göra punktinsatser på extra struliga ställen och satsa på underhåll, som saltning av cykelbanor på vintern.

För fyra år sedan avsattes en miljard till cykling, med löfte om ett bättre och säkrare cykelnätverk i stan. Fram till och med 2017 hade 656 miljoner kronor använts. 347 miljoner beräknas användas för investeringar i år.

Vill satsa en miljard igen

Den politiska majoriteten, med Daniel Helldén (MP) i spetsen, har sagt att de vill satsa en miljard till på cykling om de har kvar makten de kommande fyra åren, så att Stockholm blir en cykelstad som kan konkurrera med Köpenhamn eller Amsterdam.

Och cyklisterna har blivit fler – 86 000  vid den senaste mätningen vilket är ett historiskt högt antal som hojar in och ut ur innerstan.

– Cykelflödet ökar konstant. Vi ser att allt fler cyklar i takt med att vi bygger ut infrastrukturen, säger Joakim Boberg, trafikplanerare som samordnar cykelplaneringen på trafikkontoret.

Nedan är listan över planerade cykelsatsningar i innerstan:

Fakta

Här är alla cykelsatsningar 2018-2021

Östermalm

Lidingövägen. Breddade gång- och cykelbanor. Byggstart 2017, ska vara klart 2018.

Värtavägen. Dubbelriktad cykelbana byggs mellan Fältöversten och Tegeluddsvägen. Byggstart 2016, ska vara klart 2018.

Nybroplan- Valhallavägen. Utredning av flera tänkbara cykelstråk mellan Valhallavägen och Stureplan/Nybroplan pågår. Datum för byggstart ej satt.

Södermalm

Skeppsbron Gamla stan.Ny cykelbana i södergående riktning mellan Strömbron och Tullhus 3. Cykelbana i norrgående riktning breddas mellan Tullhus 1 och Strömbron. Planerat genomförande 2018-2019.

Stadsgårdsleden. Breddning av gång- och cykelbanan mellan Tegelviksslingan och Fotografiska. Samt försök med att ta bilarnas körfält till förmån för breddning av gång- och cykelbanan förbi Fotografiska. Försök 2018, breddning klart 2019.

Liljeholmsbron. Dubbelriktade cykelbanor som enkelriktas. Men måste invänta renovering av Liljeholmsbron. Tidigast byggstart 2020.

Södra Götgatan. Tunnelbanans tak läcker och behöver tätas från Götgatan. Samtidigt passar trafikkontoret på att rusta gatan och göra försöket med bredare cykelfält permanent. Beslut väntas under 2019. Byggstart tidigast 2020.

Hornstull. Breddade och nya enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan mellan Folkskolegatan och Liljeholmsbroarnas södra fäste. Utreds vidare.

Pålsundet. Ny gång- och cykelbana längs strandkanten vid Söder Mälarstrand. Byggstart tidigast 2019.

Skanstullsbron. Vidare utredning om möjligheten att bredda gång- och cykelbanan. Inget datum satt för byggstart.

Vasa

Vasagatan. Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande nya och breddade cykelbanor. Dessutom görs en förbättrad cykelöverfart vid Tegelbacken. Genomförs 2018-2021.

Surbrunnsgatan-Odengatan. Ny lösning för cyklar på Surbrunnsgatan samt i korsningspunkter på Odengatan.Byggstart tidigast 2018.

Odengatan, mellan Odenplan och Valhallavägen. Utredning pågår 2018. Ingen planerad byggstart.

Torsgatan. Enkelriktade cykelbanor med upphöjda passager vid korsningar mellan Norra Bantorget och Sankt Eriksplan, som en del i återställandet efter Citybanan. Utförs i två etapper med norra delen mellan S:t Eriksplan och Sabbatsbergsvägen från våren 2018 och södra delen mellan S:t Eriksplan och Norra Bantorget 2019-2020.

Bro mellan Gamla stan och Tegelbacken. En breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen utreds. Även en pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg eller breddad cykelbana på Vasabron. Byggstart än ej spikad.

Gustav Adolfs torg-Nybroplan. Nya cykelbanor samt tydligare separering mellan gående och cyklister. Genomförande av delsträckorna Kungsträdgården och Kungsträdgårdsgatan 2017-2018. Genomförande av Jakobs torg, Arsenalsgatan och Raoul Wallenbergs torg 2018-2019.

Sveavägen. Utredning pågår om bättre möjligheter till cykling på Sveavägen. Ännu inget datum för byggstart.

Kungsholmen

Badstrandsvägen – Essingeringen. Utredning av bättre möjligheter till cykling på delar av Essingeringen pågår.

Källa: Trafikkontoret