Solnas partier kritiserar landstingets planer

Buss genre
Röd SL-buss.
508:an försvinner och 509:ans linje kortas ner. Det och lite mer ingår i de trafikförändringar som landstingets tjänstemän hare föreslagit.
Men nu får de mothugg av Solnas politiker som vill att man satsar på bättre kollektivtrafik till bland annat Järvastaden och Ulriksdal.

Nej, SL:s planerade trafikförändringar, som varit ute på remiss, har inte fallit i god jord. Bland annat vill man lägga ner linje 508 mellan Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Linje 509 mellan Brommaplan och Danderyds sjukhus föreslås förkortas. Här vill landstinget dra in på sträckan Sundbyberg-Solna C då Tvärbanan har tillkommit, enligt remissen.

Nu ryter Solnaalliansen ifrån i frågan. I ett pressmeddelande skriver partierna att:

”Nedläggningen av 508:an är inte acceptabelt ur ett Solnaperspektiv då Bergshamra förlorar sin bussförbindelse till Karolinska. En kapning av 509:an medför också att resenärer till Brommaplan tvingas till ett eller två byten med förlängda restider som konsekvens.”

”Vi vill även lyfta fram vikten av att Järvastaden får förstärkning av sina bussförbindelser, antingen genom ökad turtäthet eller fler linjer inom den närmsta tiden. Området är mycket expansivt och bereder plats för omkring 15 000 länsmedborgare de kommande åren. För att stärka kollektivtrafiken som ett alternativ för Järvastadsborna, är en bättre synkronisering av bussar i Järvastaden till pendeltåget i Ulriksdal av mycket stor vikt, då det skapar förutsättningar för smidigare kollektivtrafikförbindelser till och från området.”

”Avslutningsvis är förändringen av 507:ans nya sluthållplats till Odenplan positiv”

Alliansen biföll för ovanlighetens skull även oppositionens krav på att man borde fördjupa samarbetet med landstinget i trafikfrågor.

– Det här förslaget innebär nästan bara försämringar för Solnas del. Vi är oroliga för att man etablerar en bilkultur i Järvastaden och Ulriksdal om man inte i ett tidigt skede bygger ut kollektivtrafiken. Så har det blivit i Frösunda, säger Miljöpartiets oppositionsråd Bernhard Huber.

Är det svårare att ändra på i efterhand?

– Ja, man får upp en vana att man tar bilen till jobbet eller att man skjutsar barnen till skola eller förskola. Har man skaffat bil och garageplats så vill man fortsätt att ha det, säger Bernhard Huber.