S vill göra Ältavägen till kommunal väg

S vill att Nacka tar över skötseln av Ältavägen.
S vill att Nacka tar över skötseln av Ältavägen.
Låt Nacka kommun ta över ansvaret för skötseln för Ältavägen.
Det skriver Socialdemokraterna i en motion.
Genom att över skötseln kan kommunen bestämma över utformningen av regleringen av biltrafik, gång- och cykelvägar och trafikmiljön, anser S.

Socialdemokraterna i Nacka väcker i en motion frågan om att kommunen ska ta över skötseln av Ältavägen. I dag äger kommunen Ältavägen men staten i form av Trafikverket sköter vägen.

Att låta kommunen ta överskötseln av Ältavägen ”bör inte vara en omöjlighet”, skriver S i motionen:

”Vi tror att förtätningen av Älta och skapandet av stadsgata på Ältavägen kan vara skäl till att ändra huvudmannaskapet”.

Utbyggnaden av Älta centrum innebär bland annat att 1 500 nya lägenheter ska byggas på båda sidor av Ältavägen.

Enligt S är kollektivtrafiken på Ältavägen i dag underdimensionerad, bussarna är fullsatta innan de hunnit genom halva Älta och partiet spår att med en ökad inflyttning  kommer trafiken att öka än mer.

Genom att över skötseln kan kommunen bestämma över utformningen av regleringen av biltrafik, gång- och cykelvägar och trafikmiljön, anser S.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen vidare till kommunens trafikenhet som ska utreda för- och nackdelar med att låta kommunen ta över skötseln. Ett svar på motionen väntas i augusti.