Så vill SL ändra busstrafiken i Värmdö

Totalt omfattas ett 20-tal busslinjer av förändringarna.
Totalt omfattas ett 20-tal busslinjer av förändringarna.
Tätare turer, ändrade linjesträckningar och nya avgångar. Det är några av förändringarna när SL ser över busstrafiken i Värmdö.

SL har tagit fram förslagen bland annat efter Värmdö kommuns planer på nybyggnationer, antal resenärer och efter dialog med kommunen. Totalt omfattas ett 20-tal linjer i Värmdö. 

Längre restid till och från Gustavsberg

Några av förändringarna rör linje 420 mellan Slussen och Gustavsbergs centrum. Turen föreslås få ändrad linjesträckning som ger resenärer till och från Gustavsberg något längre restid. Samtidigt får fler förbindelse mellan Gustavsberg och Sickla genom att bussen trafikerar Gustavsbergs centrum, Värmdö marknad och sedan samma linjesträckning från Skurustugan till Slussen. Hållplatserna Höjdhagen till Lagnövägen ersätts av Farstaviken till Värmdö marknad.

LÄS OCKSÅ: Så påverkas busstrafiken i Nacka

Träder i kraft i december

Förslagen ska nu skickas ut på remiss och senast 12 maj får Värmdö kommun chans att tycka till innan man fattar beslut. Blir förslagen verklighet träder de i kraft då den nya tidtabellen kommer, 10 december.

Nedan följer ett axplock av förslagen. Här kan du läsa förslagen i sin helhet.

Linje 423 mellan Slussen och Gustavsberg lugnet övervägs få ökad turtäthet med trafik var 8:e minut.

Linje 433 Slussen – Stavsnäs (- Djurö) övervägs att få ytterligare en avgång från Stavsnäs till Slussen cirka klockan 14.45 för att motverka trängsel på efterföljande linje 434 som ofta är stående på motorvägen.

Linje 436 Slussen – Saltarö. Linjen övervägs att få en ny dubbeltur från Kolvik till Saltarö strand för att förebygga trängsel då skolorna slutar.

Linje 435C mellan Hemmesta och Slussen övervägs att vardagar få utökad trafik under morgonrusningen för att avlasta linjer från Hemmesta mot Slussen och för att motverka trängsel.