Många ändringar föreslås i Sollentunas busslinjer

Bussar i Solelntuna
En hel del förändringar kan vara att vänta i Sollentunas busstrafik.
Förra året ville Trafikförvaltningen kasta om sträckorna för bussarna 526 och 607, men efter protester drogs förslaget tillbaka.
Nu är ändringen aktuell igen. Det framgår av Trafikförvaltningens lista med förslag på trafikförändringar som har skickats ut på remiss och som Trafiknämnden informeras om i dag.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm (landstinget) har lämnat sitt årliga förslag på kommande förändringar i SL-trafiken. Förslaget kommer upp på trafiknämndens möte i dag måndag och sedan ska länets alla berörda kommuner få säga sitt innan förändringarna klubbas.

När det gäller pendeltågstrafiken handlar det om små förändringar, endast justerade avgångstider och ”vissa ändringar under förmiddagens högtrafik”, men för Sollentunas busstrafik finns en hel del föreslagna förändringar.

526:an och 607:an i en ”paketlösning”

En av dem gäller sträckorna 526 och 607, som Trafikförvaltningen redan i fjol ville förändra. Just det förslaget drogs då tillbaka efter protester från Sollentunaborna, men nu är det alltså aktuellt igen i vad förvaltningen kallar en ”paketlösning”.

Förslaget går ut på att linje 607 kortas av och endast trafikerar Danderyd–Sollentuna medan sträckan Sollentuna–Karolinska förs över till linje 526.

Det skulle, enligt Trafikförvaltningen, ge bland annat bättre punktlighet – men en konsekvens blir också att ”fåtalet resande får ett byte i Sollentuna” skriver man i förslaget.

Slutar trafikera sträckan till Sergels torg

Samtidigt föreslås linje 526 dras in på sträckan Edsberg–Sollentuna, trafiken på sträckan förs över till linje 607, även delen mot Sergels torg dras in. I stället föreslås linjen ta över nuvarande linje 607:s trafikuppdrag på sträckan Sollentuna–Karolinska sjukhuset och därifrån förlängas via nya Karolinska sjukhuset–St Eriksplan vidare till Fridhemsplan.

Ett antal resenärer som i dag åker mellan södra Sollentuna via Sollentuna station till norra Sollentuna kommer att få ett extra byte i och med förslaget, medger Trafikförvaltningen. ”Det stora flertalet av dessa resande”, skriver man, ”utgörs av skolungdomar på Rudbecksskolan och i stället föreslås enstaka turer på linje 526 förlängas till respektive utgå från Rudbecksskolan anpassat till skolans start- och sluttider”.

En hel del andra förändringar i förslaget

  • En annan föreslagen förändring är att 514:s sträckning mellan Häggvik och Sollentuna tas bort och ersättas av linje 522.
  • Linje 516 (Sergels torg–Viby) föreslås kortas av och endast köra Södra Häggvik/Mossvägen–Sergels torg. Sträckan Norrviken station–Viby övertas av 525.
  • Linje 520X (Sollentuna station–Holmboda) ska enligt förslaget byta linjenummer till 525X, då linjesträckningen är som linje 520 med
    tillägget via Rudbecksskolan.
  • Linje 522 (Sollentuna station–Klasro industriområde–Sollentuna station) föreslås köra från Häggvik södra genom nybyggnadsområdet Turebergs Allé till Sollentuna station och få trafik hela trafikdygnet. Sträckan Klasro–Hammarbacken dras in på grund av ”mycket lågt resande” och resande hänvisas till Häggviks pendeltågsstation.
  • Linje 525 (Sollentuna station–Viby) föreslås ta över 516:s trafikuppgift Norrviken–Viby. ”Den enstaka tur på linjen som går via Sollentuna kyrka föreslås pga förbättrad tydlighet och väldigt lågt resande att utgå och i stället hänvisas resenärer till linje 520”.
  • Linje 527 (Sollentuna station–Fornboda) övervägs få ny linjesträckning och endast trafikera sträckan Sollentuna station–Smedstorp. Hållplatserna Hagalund norra och Fornboda trafikeras av 684.

Förändringar före nya tidtabellen i december

Nu ska alltså Trafikförvaltningens förslag ut på remiss. De förändringar som sedan klubbas kommer att genomföras inför tidtabellsskiftet
i december i år.