Anmälare klagade på hög fart – får rätt

Skylten ska nu flyttas längre ut i farleden
Skylten ska nu flyttas längre ut i farleden
Anmälaren klagade på hög fart i sjötrafiken.
Och nu har länsstyrelsen gett klagande rätt.
– Vi får in många anmälningar från privatpersoner, till sjöss och på vägarna. Det händer att vi ger bifall men i allmänhet ger vi avslag, säger Johan Backman, tillståndsenheten på länsstyrelsen.

Den som gjort anmälan, en privatperson i Nacka, har haft önskemål om att en skylt som visar att max fem knop gäller i farleden, ska flyttas längre ut i farleden.

I dag står skylten skymd. De som kommer med båt drar därför ned på farten för sent och bildar stora svallvågor, svallvågor som rullar in på anmälarens tomt. Från andra hållet ökar de som kommer båt farten innan de passerar skylten.

Sänks med tre knop

Anmälaren har till länsstyrelsen framfört önskemålet att skylten flyttas längre ut i farleden, så att maxfarten sänks från åtta till fem knop på en längre sträcka än i dag.

Och i dagarna har länsstyrelsen gett anmälaren rätt.

– Vi får in många anmälningar från privatpersoner, till sjöss och på vägarna. Det händer att vi ger bifall men i allmänhet ger vi avslag. I det här fallet handlade det om en måttlig justering, från åtta till fem knop, en förhållandevis marginell justering, säger Johan Backman, tillståndsenheten på länsstyrelsen.

Polisen håller med

Justeringen har beslutats efter samråd med flera remissinstanser: Polisen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, och Nacka kommun.

– I det här fallet har de inget emot att skylten flyttas längre ut. I och med att det är en så måttlig begränsning förlorar sjöfarten inte tid, säger Johan Backman.

Mitt i: Har anmälningar om för hög fart blivit vanligare?

– Det är klart, på sjösidan har sjötrafiken ökat, det är fler motorbåtar och större och snabbare båtar. Och det har även tillkommit vattenskotrar. Det är möjligt att det ökat lite i anmälningar, säger Johan Backman, och fortsätter:

Folk vill ha låg fart på sjön och på vägarna där de själv bor men inte någon annanstans.

– Folk vill ha låg fart på sjön och på vägarna där de själv bor men inte någon annanstans. Det kan vara en ekvation som är svår att få ihop.

I det här fallet gick ekvationen ihop.

Beslutet går att överklaga till regeringen.

Mitt i har sökt anmälaren.