Annelie och Cecilia rasar över p-förbud och böter vid Flaten

Annelie Grip och Cecilia Walton fick parkeringsböter på grusplanen vid Flatenbadet.
En p-bot på 1 100 kronor är oproportionerligt, tycker Annelie Grip och Cecilia Walton, som också ifrågasätter skyltningen.
Det råder p-förbud på grusplanen vid Lilla Flatenbadet, men först i sommar har en skylt satts upp.
Många missar den – och får böter.
– Skyltningen är urdålig, säger Farstabon Annelie Grip som fick böta 1 100 kronor.

Den 2 augusti var kompisarna Annelie Grip och Cecilia Walton vid Lilla Flatenbadet. De hade en fin dag, men när de kom tillbaka till sina bilar vid grusplanen i korsningen Flatenvägen-Kasbyvägen fick de en trist överraskning.

Båda två hade fått 1 100 kr i p-böter, precis som de drygt 20 andra bilister som stod där.

– Grusplanen var nästan full redan när vi kom dit. På eftermiddagen var alla bilar var lappade. Ingen hade sett skylten, säger Farstabon Annelie Grip.

Vi märkt att människor parkerat där – och fått böter – och har satt upp en skylt för att förtydliga

Sandra Sigebrant, trafikkontoret

Hon har parkerat här i många år, både för att bada och promenera med hunden. Någon skylt om p-förbud har inte funnits – förrän i sommar.

Har varit förbjudet att parkera hela tiden

Trots det har det faktiskt hela tiden varit förbjudet att parkera här, meddelar trafikkontoret.

– Marken räknas som terrängmark och därmed råder p-förbud. Man brukar inte skylta om p-förbud på terrängmark, men eftersom vi märkt att människor parkerat där – och fått böter – har vi satt upp en förbudsskylt för att förtydliga, säger Sandra Sigebrant, gruppledare för kommunikation, vid trafikkontoret.

Fakta

Här får du parkera vid Flatenbadet

Vid Flatenbadet finns en parkeringsplats, där parkering är tillåten kl 06–24. Vid varmtt väder blir den ofta full. På Flatenbadets webbsida lyfter man därför fram alternativet att cykla eller ta buss.

Grusplanen i artikeln ligger i korsningen Flatenvägen-Kasbyvägen. Därifrån går en gångväg till Lilla Flatenbadet.

Källa: Stockholms stad, flatenbadet.com

Många har missat skylten

Skylten sitter cirka tre meter upp vid infarten till grusplanen. Många som brukar parkera där har uppenbarligen missat den.

– Skylten har normalt storlek och är placerad i enlighet med vägmärkesförordningen. Men vi ska se om vi ändå ska komplettera den, för att vara ännu tydligare, säger Sandra Sigebrant.

Annelie Grip och Cecilia Walton fick parkeringsböter på grusplanen vid Flatenbadet.

Annelie Grip och Cecilia Walton tänker både överklaga sina böter. Foto: Åsa Sommarström

Annelie Grip och Cecilia Walton tänker överklaga sina böter.

– 1 100 kronor är magstarkt. Om jag ställt mig på en handikapp-parkering inne i stan hade jag förstått det men det här är en grusplan där bilen inte stör, säger Cecilia Walton.

Klagomål på förbudet

Trafikkontoret har fått in flera klagomål på p-förbudet, men anser att det behövs. En viktig orsak är den gång- och cykelbana som löper längs Flatenvägen. Det blir osäkert för cyklister och fotgängare när bilister backar ut från grusplanen, menar trafikkontoret.

Annelie Grip och Cecilia Walton köper inte resonemanget.

– Hela stan är ju full av farliga cykelvägar, bilar och cyklister möts hela tiden i trafiken. Det är inte farligare här än någon annanstans, säger Annelie Grip.

Hon och Cecilia Walton påpekar också att p-förbudssylten stod på sned dagen den 2 augusti, vilket enligt dem gjorde den ännu otydligare. Det har sedan rättats till.

P-förbudsskylt uppsatt vid grusplanen nära Lilla Flatenbadet, sommaren 2019. Det har alltid varit p-förbud men först nu har en skylt satts upp. Många har missat den.

Den sneda p-förbudsskylten, den 2 augusti.  Foto: Annelie Grip

P-förbud råder grusplanen nära Lilla Flatenbadet. Skylt kom upp först sommaren 2019, många missade och fick böter.

Från grusplanen är det några minuters promenad till Lilla Flatenbadet.  Foto: Åsa Sommarström