Arriva får böta för inställda tåg

Buss "Ej i trafik" under snökaoset på Lidingö.
Flera bussar och tåg ställdes in under snöstormen.
Snöstormen i november gjorde att Arriva ställde in flera tåg och bussar. Det skulle de inte gjort, anser SL, som begär viten av företaget.

Under snöstormen föll närmare 40 centimeter snö, men det räcker inte för att klassas som extremväder. Det anser SL, som därför beslutet att begära ut vite av Arriva. Det skriver DN.

Vid extremväder slipper transportbolagen att betala viten vid inställd trafik. Men det var det alltså inte nu.

– Att det faller 40 centimeter snö i Stockholm är inte extremväder. Därför kan man inte åberopa den klausulen. Vi kommer att ta ut vite för spårtrafiken. Förhandlingar pågår nu med bussoperatörerna, där är vi inte klara än, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL, till DN.

Hur stora vitesbelopp det blir är inte fastställt ännu.