Förslag: Gratis SL-resor för asylsökande

Vänsterpartiet vill att asylsökande under sin asylprocess ska få åka gratis i Stockholms kollektivtrafik.
Lämnar motion till landstinget om att godkänna LMA-kort som färdbevis.

I en motion till landstinget föreslås att LMA-kortet som Migrationsverket utfärdar ska gälla som färdbevis i lågtrafik.

LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är inte ett ID-kort men ett bevis på att personen är asylsökande.

Landstingsstyrelsen har gett avslag på motionen.