Även Unga vill resa smidigt

STOCKHOLM Den statliga myndigheten Trafikanalys har undersökt hur ungdomar mellan 18 och 24 år ser på sitt resande.

Det visar sig att ungdomarna inte skiljer sig så mycket från andra generationer. Det som avgör är praktiska faktorer som tillgänglighet, kostnad och bekvämlighet. Unga väljer det färdmedel som smidigast och enklast tar dem till resmålet. Priset betyder också mycket.