”Avgift för dubbar bättre än förbud”

Trafik Ett avgiftssystem för användandet av dubbdäck i innerstaden är att föredra framför ett förbud för dubbdäck. Det menar finansborgarrådet Sten Nordin (M) och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M). Bakgrunden till uttalandet är att Vänsterpartister vill se ett förbud.

– Jag kan konstatera att Oslos och Norges modell gällande dubbavgifter är intressant. Dubbdäcksandelen har minskat betydligt, luftkvaliteten har blivit bättre samtidigt som de som verkligen behöver dubbdäck kan välja att ha kvar detta, säger Ulla Hamilton.