Min lokala hjälte

Avgift ska tas ut på infartsparkeringarna

Sollentuna kommun föreslår att infartsparkeringarna blir avgiftsbelagda.

Nytt beslut om att avgiftsbelägga infartsparkeringarna har tagits fram av Sollentuna kommun. Beslutet ingår i ett större projekt, Parkeringsplan för Sollentuna kommun, som klubbades igenom redan i somras. Planen har även resulterat till ett parkeringsförbud under nattetid på infartsparkeringarna.

I och med att Sollentuna avser att växa framöver vill kommunen att den tillgängliga marken används effektivt. Kommunens mätningar visar att infartsparkeringarna används av personer som bor i området och att flertalet tar bilen en kort sträcka fast att andra alternativ finns.

Trafik- och fastighetskontoret hoppas på nya resmönster hos trafikanterna och vill förbättra möjligheten att ta sig till kollektivtrafikpunkterna. Kommunen bygger ut och gång- och cykelvägar samt anlägger fler cykelparkeringsplatser.

Den nya avgiften på 20 kronor/12 timmar ska gälla dygnet runt, alla dagar i veckan, och träda i kraft från och med den 1 januari 2017. Detta beslut tas under torsdagen.

Intäkterna ska hjälpa till att hålla en bättre standard på parkeringsytorna än vad som finns idag. Snöröjning och städning ska bidra till gott skick och en utökad parkeringsövervakning ska få till en mer effektiv användning av aktuella parkeringsplatser.

Fakta

Dessa parkeringar kommer att avgiftsbeläggas

Infartsparkeringarna som totalt innehåller cirka 580 parkeringsplatser ligger vid pendeltågsstationerna Rotebro, Häggvik, Norrviken och Helenelund samt busshållplatserna vid Silverdals kapell.

Från och med den 1 januari 2017 kommer det att kosta 20 kronor/12 timmar att parkera.

Källa: Sollentuna Kommun