Avgiftsbelagd infartsparkering fastställd

Infartsparkering
Infartsparkering
Förslaget att Sollentuna kommun kommer att ta ut en avgift på infartsparkeringarna är nu beslutat. Från och med årsskiftet kommer det att kosta 20 kronor att parkera för pendlarna.

Från och med den 1 januari 2017 blir infartsparkeringarna vid Rotebro, Häggvik, Norrviken och Helenelund samt busshållplatserna vid Silverdals kapell att bli avgift belagda. Det beslutades under torsdagen av trafik- och fastighetsnämnden i Sollentuna.

Förvaltningschef Manfred Holmelin bekräftar det som Mitt i Sollentuna skrev tidigare i veckan.

– Det kommer att bli enligt förslag, ja. Vid årsskiftet kommer vi att ta ut en avgift på infartsparkeringarna, säger Manfred Holmelin till Mitt i.

Enligt en undersökning som Sollentuna gjort visade den på att parkeringarna ofta används av boende i området. Manfred Holmelin tror att det kommer att bli en förändring på det med de nya avgifterna.

– Vi har sett att parkeringarna används av andra än pendlare, det kommer vi att få bukt med nu. Förhoppningsvis väljer de som tidigare parkerat där andra platser att stå på, säger Manfred Holmelin.

I förslaget som togs fram av trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna skulle de nya intäkterna generera till att skapa en bra miljö vid parkeringsplatserna, men den främsta anledningen till avgifter är att det ska bli enkelt för pendlarna.

– Många som behöver ta bilen till parkeringarna har saknat plats. Det främsta skälet till regleringen är att pendlare ska ha lediga parkeringsplatser. Fortfarande pratar vi om ganska modesta summor, avslutar Manfred Holmelin.

 

Fakta

Dessa parkeringar kommer att avgiftsbeläggas

Infartsparkeringarna som totalt innehåller cirka 580 parkeringsplatser ligger vid pendeltågsstationerna Rotebro, Häggvik, Norrviken och Helenelund samt busshållplatserna vid Silverdals kapell.

Från och med den 1 januari 2017 kommer det att kosta 20 kronor/12 timmar att parkera.

Källa: Sollentuna Kommun