T-banedepå i Rissne kan byggas om för 650 miljoner

tunnelbana
Totalt beräknas ombyggnaden av depån kosta 650 miljoner och pågå 2019-2024.
Depån i Rissne behöver moderniseras. Landstinget vill därför bygga om den för 650 miljoner kronor.

Det är landstingsrådsberedningen som utrett depån i Rissne där t-banevagnar och andra arbetsfordon i dag kan förvaras och servas.

Den togs i bruk redan 1975 men är i stort behov av en modernisering. Dels för att kunna ta hand om fler t-banevagnar vilka behövs när vi blev fler och fler stockholmare, men även för att kunna ta hand om de modernare vagnar som ska börja trafikera blå linjen.

Tanken är att utöka tåg, tvätt- och saneringshallarna och anpassa dem efter de tunnelbanevagnar som i dag trafikerar röda linjen (så kallade C20-fordon), vilka ska börja rulla längs blå linjen när de nyare C30-fordonen börjar trafikera röda linjen framöver.

Planeringsfasen för att bygga om depån beräknas kosta närmare 17,3 miljoner.

Totalt beräknas ombyggnaden av depån kosta 650 miljoner och pågå från och med i år till och med 2024.

Nu återstår för landstingsstyrelsen att fatta beslut om planerna.