Bara tillåtet att parkera på en sida

Trafik Från 1 november till 15 maj gäller nya parkeringsregler för nästan alla gator i ytterstaden. Det kommer exempelvis bli förbjudet att parkera på ena sidan gatan mellan klockan 8–16 en vardag per vecka och på andra sidan gatan blir det permanent parkeringsförbud året om.

Tanken är att det ska bli lättare för gående, cyklister och bilar att ta sig fram och för städ- och snöröjningsfordon att göra sitt jobb.