Barkarbystaden först med solcellsdrivna busskurer

busskur
"Solpaneler på busshållplatser är lysande", säger Tomas Eriksson (MP).
Nu prövas solcellsdrivna busskurer för första gången i SL-trafiken. Det sker i Barkarbystaden där ambitionen är att bygga världens mest moderna stadstrafik.

– Detta är en bra satsning för både kollektivtrafiken, miljön och ekonomin, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

Tanken är att införliva ny teknik och samtidigt vara ansvarsfull med skattebetalarnas pengar och med miljön.

– Solpaneler på busshållplatser är lysande. Det är en liten och vardagsnära insats i det stora klimatarbetet. Vi kommer få se mycket mer solpaneler i kollektivtrafiken. Det är framtiden, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Drivs utan framdragen el

Nyligen installerades solceller på två busskurer med två bussväderskydd vardera på Stora torget i Barkarby. Det innebär att de drivs helt utan framdragen el. I stället drivs belysningen enbart av solceller. En sensor känner av när människor rör sig i väderskyddet vilket sparar ytterligare energi samtidigt som belysningen bara behöver gå på halv styrka exempelvis nattetid då ingen befinner sig i väderskyddet.

Kostnaderna för ett väderskydd med solceller beräknas vara ungefär samma som för ett utan. Men själva besparingen på att inte dra fram el är omkring 150 000 kronor per hållplats, och i löpande kostnader görs en årlig besparing på ca 12 000 kronor.

Självkörande fullängdsbussar är också på gång

Bland de bussar som trafikerar hållplatserna finns bland andra linje 549 där de självkörande elektriska bussarna kör.

I Barkarbystaden planeras också för första gången i Sverige bussar enligt BRT-standard och för första gången i Europa självkörande fullängdsbussar. Det projektet är ett samarbete mellan SL, Järfälla kommun och bussoperatören Nobina.