Så berörs Täby av ändringar i kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen är klar med sin ”bruttolista” med förslag på förändringar i kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen klar med ”bruttolista” på trafikförändringar – så berörs Täbyborna.
Trafikförvaltningen är klar med sin ”bruttolista” med förslag på förändringar i kollektivtrafiken.
Täbyborna får delar av nästa år åka buss sträckan Täby kyrkby-Kårsta eftersom Roslagsbanan rustas upp.
Busslinjen 684 till Upplands Väsby föreslås snabbas upp genom att kapa en hållplats.

I dag får politikerna i Trafiknämnden den tjocka luntan med trafiknämndens förslag på förändringar i kollektivtrafiken. Länets alla kommunen och andra parter kommer också att få lämna synpunkter på förslagen under vårens remissrunda.

Ny tidtabell i december

Först när alla synpunkter är insamlade och förslagen analyserad klubbas förändringarna. Det väntas bli någon gång framåt sommaren. Förändringarna ska vara genomförda inför nya tidtabellen presenteras i december 2019.

Trafikförvaltningens bruttolista berör buss-, båt- och spårtrafik i hela länet. Det handlar om såväl utökning som neddragning av trafik. På vissa håll föreslås utökad turtäthet och på andra håll linjesträckningar. Landstingets ekonomiska ramar gör att inte alla förslag kommer att kunna genomföras, enligt Trafikförvaltningen.

Tvärlinje snabbas upp

Täbyborna berörs i första hand av enligt Trafikförvaltningens lista:

  • Roslagsbanan: ”Upprustningsarbete samt utbyggnad av dubbelspår kommer att pågå på Kårstagrenen under 2020 vilket medför att trafiken mellan Täby kyrkby och Kårsta ersättas med buss under april–november 2020. I dagsläget finns inte exakta datum fastställda för tid och utsträckning”, uppger trafikförvaltningen.
  • Linje 684 Täby centrum-Upplands Väsby station: ”Linjen föreslås snabbas upp och inte gå via Bredden (före detta Infra city) för att förbättra kopplingen på tvären mellan Norrort–Arlanda/Uppsala. Linjen kommer vardagar trafikeras med 30-minuterstrafik, under lördag och söndag trafikeras linjen med 60-minuterstrafik. Förändringen ger bättre och snabbare tvärförbindelser där Nordostsektorn saknar bra förbindelser mot Arlanda. Resenärer från Täby som ska till Bredden får dock ett bussbyte”, skriver trafikförvaltningen.

”Resenärer från Täby som ska till Bredden får dock ett bussbyte”

Trafikförvaltningen om linje 684.

Pendlare kan beröras mer

Några andra förslag från trafikförvaltningen på förändringar som kan beröra pendlande Täbybor via knutpunkter i närområdet:

  • Linje 508 föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset till Fridhemsplan och snabbas upp med 10 minuter genom att inte längre trafikera Bergshamra centrum, Solna station och Solna centrum.
  • Linje 602 Danderyds sjukhus-Djursholms torg föreslås få nya bytesmöjligheter.
  • Linje 607 Danderyds sjukhus föreslås kortas av och endast trafikera Danderyd–Sollentuna. Ett fåtal resande väntas få byta i Sollentuna ifall de ska till Karolinska.
  • Linje 639 föreslås få ytterligare ett par hållplatser och förlängning med fler turer norr om Rimbo till och från Hallstavik.