Övervakning av bilvrak på politikernas bord

Förslaget om att låta en privat aktör övervaka bilvrak stötte på patrull i första instans
Förslaget om att låta en privat aktör övervaka bilvrak stötte på patrull i första instans
Bilvraken i Nacka behöver övervakas mer noggrant än i dag, anser Sverigedemokraternas Esa Örmä som skrivit en motion.
I går behandlades motionen igen. Och igen blev det avslag.

Sverigedemokraternas Esa Örmä har i en motion föreslagit att Nacka kommun ska anlita ett företag som hjälper kommunen med parkeringsövervakning.

Detta för att komma till rätta med ett, enligt motionären, ökande problem i kommunen, fordon med ”karaktär av skrotbilar”, bilar med omfattande obetalda parkeringsböter, körförbud eller som ägs av personer som ha ett flertal fordon registrerade i sitt namn, så kallade bilmålvakter.

”Totalt sett är detta ett stort och ökande problem både för trafiksäkerheten och miljön”, enligt Esa Örmä.

Natur- och trafiknämnden har sedan tidigare avslagit motionen. Motiveringen var att kommunen har ”mycket god kontroll” över fordon som har en stor mängd parkeringsanmärkningar. Under 2018 upptäckte kommunen ”endast” ett tjugotal sådana fordon. Fordonen var ofta i så dåligt skick att kommunen valde att bedöma fordonen som vrak.

Motiveringen var också att det inte är lagligt att överlåta hanteringen av skrotbilar på privata företag:

”Hanteringen är ytterst myndighetsutövning och kan inte delegeras”.

Under tisdagen behandlas motionen på nytt, denna gång  av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet blev ett nytt nej till motionen. Motionen skickas närmast vidare till kommunstyrelsen för beslut, därefter ska kommunfullmäktige ta ett slutligt beslut om Nacka behöver skärpa övervakningen av skrotbilar eller inte.