Bilen avgör vart vi väljer att bo

Många i närförort och längre ut i länet skulle välja att flytta om de saknade bil. Hela 41 procent av de som bor längre ut från staden uppger att de skulle välja att bo någon annanstans om de inte hade bil enligt en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av OKQ8.

I innerstan väljer de flesta kollektivtrafiken men ju längre ut i länet man kommer desto större är bilberoendet. Enligt undersökningen uppger 54 procent av invånarna i närförort att de är beroende av bilen för att få vardagen och fritiden att fungera. Längre ut uppgav 79 procent samma sak.