Fler bilfria gator i City – ny plan i dag

Daniel Helldén (MP).
Daniel Helldén (MP).
Hamngatan, Gustaf Adolfs torg, och Kungsgatan ska få bredare gångvägar och bli fritt från privatbilar – det är planen för City.
– Nu tar vi ett steg till för att skapa en mer levande och prunkande stad, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Vid en pressträff i Stockholms stadshus visade trafikborgarrådet planer för framtidens City. Och det är som väntat mot ett ännu mer gångtrafikvänlig riktning man pekar.

– Att skapa ett mer levande Sommarstockholm uppskattas otroligt mycket, säger Daniel Helldén om de tillfälliga gågatorna och pop up-parkerna som funnits de senaste åren.

– Nu tar vi ett steg till för att göra en mer levande och prunkande stad.

Så här ska det gå till:

Gustaf Adolfs torg

Enligt förslaget ska man rusta upp torget och göra det trevligare för gång- och cykeltrafikanter. Man vill också diskutera om hela torget ska få en helt ny markbeläggning ”som signalerar torgyta”. Parkeringen vid operan, i bildens högerkant, föreslås tas bort. Man vill också minska biltrafiken från Norrbro vid slottet.

Uppskattad kostnad: 80-110 miljoner kronor.

Hamngatan väster om Norrlandsgatan

Visionsbild för Hamngatan

Här vill man, som bilden visar, öka ytan för gående och cyklister att röra sig på. Privatbilism kommer inte att vara tillåtet om förslaget går igenom. I stället är de enda körfälten för motortrafik avsedda för bussar och spårvagnar.

Uppskattad kostnad: 45-60 miljoner kronor.

Kungsgatan

För Kungsgatan vill man se i stort sett samma utveckling som för Hamngatan. Körfält i mitten där privatbilar inte får köra, däremot taxi och kollektivtrafik. Och rejält breddade gångstråk med mycket plats för vistelseytor och uteserveringar. Här är tanken i nuläget att cyklar och kollektivtrafik samsas i gatans enda körfält.

Kostnad: 60-100 miljoner kronor.

Del i större plan

De nya förslagen är en del av planen Vision för City 2030 som antogs 2012. Förslagen ska ut på remiss till trafik- och gatumiljöplan i juni. Samråd sker under hösten för att tas upp för godkännande i december.

– Förslagen för Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan är viktiga för att City ska kunna fortsätta att vara stock­holmarnas vardagsrum, för att företagen och handeln ska kunna utvecklas och för att City ska vara en inbju­dande första anhalt för besökare, säger Daniel Helldén (MP).

– Jag ser fram emot Stockholmarnas åsikter.

En del av kostnaden för förslagen är tänkt att täckas av fastighetsägarna. De ska genom att värdet höjs på husen tack vare en mer attraktiv miljö vara med och betala kalaset.

– Men hur stor medfinansieringen blir vet vi inte.