Bilister struntar i enkelriktat

Kela Arnhem och Birgitta Tell är trötta på att bilar kör mot enkelriktat på Södermalm.
Kela Arnhem och Birgitta Tell är trötta på att bilar kör mot enkelriktat på Södermalm.
En skåpbil kör mot enkelriktat...
En skåpbil kör mot enkelriktat...
...lite senare kommer en sopbil i samma riktning
...lite senare kommer en sopbil i samma riktning
Nya skyltar för att visa att cyklister får köra åt båda riktningarna...
Nya skyltar för att visa att cyklister får köra åt båda riktningarna...
men inte bilar. Fast många missar eller struntar i skyltarna.
men inte bilar. Fast många missar eller struntar i skyltarna.
De enkelriktade gatorna fick nya skyltar i höstas, eftersom cyklister skulle få köra i båda riktningarna. Det som har hänt är att fler bilar kör åt fel håll.
– Varför tog de bort skyltarna, frågar sig Kela Arnhem.

En vanlig, om än kall, tisdag i februari satt undertecknad på ett kafé i korsningen Kvarngatan/St Paulsgatan, på Södermalm. På tiden det tog att avnjuta en kopp kaffe kunde jag notera att flera bilar kom körande i riktning mot Mariatorget. Det får man väl inte?

I höstas genomfördes en stor trafikförändring i Stockholm. I 260 kvarter, där gatorna var enkelriktade, skulle det bli tillåtet för cyklister att köra i båda riktningarna.
Men effekten verkar ha blivit något annat.

– Säkerheten har gått åt skogen. Varje dag när jag ska ut med bilen så måste jag stanna för att någon bilist kör åt fel håll. Ofta kör de upp på trottoaren också, för att komma förbi och där går ju massa folk, säger södermalmsbon Kela Arnhem.

Trafikkontoret bytte i samband med förändringen ut skyltarna på de aktuella gatorna. Flest i innerstan, men även i Västerort och Söderort skyltades det om. 600 nya skyltar sattes upp totalt.

Sedan dess har trafikkontoret fått ta emot mer än ett klagomål per dag, i snitt. I de allra flesta fallen gäller det bilar som kör mot enkelriktat. Ungefär en tredjedel av klagomålen gäller gator på Södermalm.

– Min man var nära på att bli påkörd när han skulle köra ut från garaget, för ett tag sedan. Då kom en lastbil i full fart åt fel håll. Han hade vårt barn i bilen, säger Kela Arnhem.
Även hennes granne Birgitta Tell har reagerat på att allt fler bilar kör åt fel håll.

– De kör mot enkelriktat hela tiden. Man får vara glad att man fortfarande är reaktionssnabb. För de kör fort också, säger hon och fortsätter:

– Det går ju mycket barn här på väg till skolan varje dag. Det känns inte säkert.

Under en kort promenad på St Paulsgatan från Mariatorget till Slussen möter vi två bilar som kör mot enkelriktat. Den ena är en stor sopbil. När vi frågar sopgubben varför han körde mot enkelriktat svarar han snabbt, innan han hoppar in i sopbilen och kör vidare, att:

– Det visste jag inte att det var här. Vi kör här på ren rutin, men nu vet jag!
Nu önskar Kela Arnhem och Birgitta Tell, med flera, att skyltningen ska bli tydligare på de värst drabbade gatorna.

– Varför bytte de ut skyltarna? De kunde väl bara ha lagt till en skylt för cyklister, säger Kela Arnhem.

Trafikkontoret: ”Kan behöva förtydligas”

Eftersom det på kort tid har kommit in många klagomål sedan de nya trafikreglerna började gälla, ska trafikkontoret nu göra en utredning.

– Vi har gjort en första inventering av gatorna och skyltningen. Vi kommer att följa utfallet av den inventeringen och göra anpassningar om det behövs, säger Anders Porelius på trafikkontoret.

Kan det bli aktuellt att skylta om?

– Det kan bli aktuellt att förtydliga skyltningen men vi tittar även på andra åtgärder för att det ska bli enkelt att göra rätt och följa reglerna.

Vilka andra åtgärder?

– Vi tittar på om skyltarna sitter rätt och inte är skymda. Det ska vara lätt att göra rätt men det är upp till individen att vara uppmärksam och följa skyltningen. Det går inte att skylta bort individuella val och det är upp till polisen att trafikövervaka.

Sticker några områden ut?

– Det finns några gator som fått fler synpunkter på att förbudet mot motorfordonstrafik inte följs. Vi tittar självklart närmare på de gatorna.

Hur tycker du att det har fungerat hittills?

– Det har fungerat bra och vi har fått mycket positiv feedback från cyklisterna som åtgärderna är tänkta att främja.

Men samtidigt har det har kommit in många klagomål?

– Cyklister upplever att de får möte av bilar som kört in på gator som är enkelriktade och där fordonstrafik är förbjuden i den körriktningen.

Vad tänker du om det?

– Så ska det inte vara. Är det skyltat och sagt att det ska vara enkelriktat så gäller det. Det är därför vi måste titta närmare på det här, säger Anders Porelius, kommunikatör trafikkontoret.