Bilskola visade sexistisk film

stockholm En manlig bilskoleelev har anmält en bilskola i länet till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Under handledar­kursen, som är obligatorisk för dem som övningskör privat, visades filmklippssamlingen ”Worst women drivers in the world”. Det är Youtubeklipp som visar kvinnor som kör ovårdsamt och osäkert.

I slutet­ av klippet visas en person som parkerar en bil elegant med texten ”Oops, that must have been a man”.

Filmen var 6 minuter och 31 sekunder lång.