Abba-Björns kommundel hotas av vägstrid

Högantorp. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Högantorp. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Alma Arkitekters skiss över Högantorpsområdet.
Alma Arkitekters skiss över Högantorpsområdet.
Staten och Salems kommun kan vara på mot en konflikt.
Salems kommun menar att Trafikverket är på väg att lägga statliga vägar på kommunen.
Enligt Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M) är nu ett projekt med 231 bostäder i Högantorp i fara.

Enligt kommunstyrelsens ordförande i Salem, Lennart Kalderén, är det ingen tvekan om vad Trafikverket har i kikaren. Kommunalrådet menar att Trafikverket bestämt sig för att lägga över driften och ansvaret för vägen mot Högantorp och golfbanan på kommunen. Vare sig kommunen vill det eller inte.

Även vägen mot Hemvärnets stridsskola i Vällinge menar han att är i fara. Här för Trafikverket diskussioner med Försvarsmakten om att låta dem ta över vägen.

– Då är risken att vägen blir avstängd. Naturen bort mot Bornsjön är viktig som rekreationsområde, säger Lennart Kalderén.

Att ta över vägen som går bort till golfbanan i Salems kommun är inte något Lennart Kalderén är sugen på. Enligt kommunalrådet skulle det kosta uppskattningsvis cirka 1 miljon kronor per år att sköta om vägen. Det är enligt kommunalrådet en summa som hotar projektet där Abba-Björn och två andra företag vill bygga en helt ny kommundel med 231 bostäder.

Läs också: Abba-Björn vill bygga en ny kommundel i Salem

– Jag menar att Trafikverket drar sig undan sitt ansvar. Det här området ligger en bra bit bort från centralorten. Och det är marginellt vad ökade skatteintäkter från de nyinflyttade i Högantorp skulle ge med tanke på skatteutjämningssystemet. Vi behöver dessutom sannolikt bygga en förskola i området, säger Lennart Kalderén.

Skiss över Högantorp av Alma Arkitekter.

Skiss över Högantorp av Alma Arkitekter.

Staten kan enligt dokument som tidningen tagit del av föra över ett vägansvar på kommunen.

– Men sådana fall är sällsynta, säger Peter Huledal.

Han fortsätter:

– Vi brukar göra överenskommelser. Vägen är heller ingen ödesfråga för bostadsprojektet, menar han.

Om vägen mot Vällinge som Försvarsmakten kan komma att ta över säger han:

– Vad jag förstått så är de positiva.

Vägfrågorna i Salem har lyfts i samband med att Trafikverket gör en översyn av vägarna i hela landet. Enligt Huledal har kriterierna för väghållningen tagits fram tillsammans med organisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Det finns egenligen inga skäl för att vägen till Högantorp ska vara statlig. Den tar slut vid golfbanan och leder ingen annanstans.

Han utvecklar tankarna:

– Skattebetalarna ska känna sig säkra på att de betalar för rätt vägar. I andra fall kan det vara så att privata väghållare tar ett orimligt högt ansvar.

Beslut ser enligt Huledal ut att komma nästa år.

Läs också: Salem går vidare med Högantorp