Så blir Flemingsberg det nya resenavet

Björn Carlén drabbas när fjärrsnabbtåg dras in.
Björn Carlén drabbas när fjärrsnabbtåg dras in.
Huddinge station och Flemingsbergs station blir vinnare när nya snabbpendeln tas i bruk.
Planen är också att göra Flemingsberg till ett stort resecentrum.
Men samtidigt dras flera snabbfjärrtåg in, vilket ställer till det för många som dagpendlar till platser en bit utanför länet.

Med fler än 80 tåg som stannar dagligen är Flemingsberg en av de mest trafikerade stationerna i SJ:s nät – och fler ska det bli.

Enligt kommunens uträkningar reser i dag 25 000 personer till och från Flemingsberg dagligen och år 2030 beräknas den siffran vara upp i 65 000. I samband med Flemingsbergs framväxt är planen också ett nytt resecentrum i Flemingsberg.


Läs även: Nu öppnar Karolinska Huddinges nya barnmottagning


I den kommande länsplanen för infrastruktursatsningar har Huddinge kommun förslagit stora satsningar på Flemingsberg.

– Det måste bli en bra bytespunkt för olika typer av kommunikationsmedel, och avgörande för om trafiksituationen i Flemingsberg ska fungera är att Huddingevägen överdäckas och resecentrum byggs, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Besked om det kommer först senare i år, men redan nu börjar det stora upprustningsarbetet av Flemingsbergs station som ska pågå under hela året.

När allt är klart ska stationen rymma upp till fem nya restauranger, ytterligare en servicebutik och övervåningen ska bli en stor uteservering.

– Allt ska få plats på samma yta som i dag, och jag kan säga att man kommer inte att känna igen sig när det är klart, säger Björn Johnson, affärsutvecklare på statliga Jernhusen som äger stationen.

Det ska dessutom bli nya entréer på båda sidor och de problemtyngda rulltrapporna och hissen upp mot högskolan ska bytas ut.

ska%cc%88rmavbild-2017-01-23-kl-14-12-06

För att störa resenärerna så lite som möjligt under byggtiden, så är bygget uppdelat i fem olika etapper och under sommarmånaderna stängs stationshuset helt. Då får man ta vägen ut vid Regulatorbron.

Men det är inte allt som är på gång för Flemingsbergs station.

Landstingets trafiknämnd beslutade i slutet av 2016 att fortsätta reformera pendeltågstrafiken i Stockholm från och med 2018. En del i det är att gå vidare med förslaget att införa snabbpendeltåg. Där blir både Huddinge station och Flemingsbergs station vinnande stationer, med upp till fyra fler avgångar i timmen.

Även den nya regionaltågtrafiken kommer successivt att börja byggas ut under året, i samband med att Citybanan tas i bruk. Det kommer till slut att rulla 33 nya tåg i regionaltrafiken Stockholm-Mälardalen.

Det kommer att innebära att det blir tätare turer och färre byten för personer som pendlar över länsgränserna. Exakt hur Huddinge gagnas är inte fastställt.

– Dagens pendeltrafik är inte modern. Det är gles trafik och det fungerar inte med hur situationen ser ut för många pendlare. Hela regionen växer och det finns många som antingen studerar eller arbetar i ett län, men bor i ett annat och vi vill göra det enklare att röra sig över länsgränserna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och styrelseordförande i Mälardalstrafik (Mälab).

Men mitt i alla satsningar är det också flera avgångar, som är viktiga för pendlare i Huddinge med omnejd, som dras in.

När SJ:s nya tidtabell började gälla i mitten av december, slutade snabbtågsavgångarna att stanna i Flemingsberg. Nu måste resenärer åka till Stockholms central, alternativt till Södertälje för att nå snabbtågen.

”Det är motsägelsefullt att snabbtågen dras in när Flemingsberg ses som ett viktigt resenav. Det verkar inte som att de som har beslutat det här ser hela bilden” Björn Carlén, pendlare

För Björn Carlén som bor i Huddinge och jobbar i Norrköping innebär det minst 70 minuter längre restid varje dag.

– Jag åker tåg tillräckligt som det är, och nu är smärtgränsen nådd och överskriden för en dagpendlare. Det är motsägelsefullt att snabbtågen dras in när Flemingsberg ses som ett viktigt resenav. Det verkar inte som att de som har beslutat det här ser hela bilden, säger han.

Även Daniel Dronjak (M) ifrågasätter SJ:s indragning av snabbtågen.

– Det är problematiskt. Den kraftiga tillväxten i Flemingsberg gör att antalet resenärer tredubblas på sikt. Fler tåg inte färre behöver stanna i Flemingsberg. SJ och andra verkar inte ha förstått det som händer i Flemingsberg. Vi kan bara fortsätta att föra dialog och kämpa för fler tågstopp, säger han.

Stephan Ray, presskommunikatör på SJ, tycker att det finns en naturlig förklaring:

– För att snabbtåg ska få vara just snabbtåg är det viktigt att man ser över antalet stopp mellan storstäderna för att hålla nere restiderna. För just de här avgångarna var kundunderlaget för på- och avstigande inte tillräckligt stort. Dessutom vill vi renodla stationen till en regionaltågstation.


Läs även: Ibbe Q. går i sin bror Aimans fotspår


 

Fakta

Centralen flyttar söderut

Flemingsberg och Södra station blir nya ”Centralstationen” när regionaltågen inte kan passera Stockholm under tre somrar.

Sveriges mest trafikerade tågsträcka med ett tåg var tredje minut, den så kallade getingmidjan – tågsträckan på broarna mellan Centralen och Södermalm är i uselt skick. Spåren och broarna har inte rustats upp sedan 50-talet – inte förrän nu.

Det enorma renoveringsprojektet ha redan smygstartat med en del provborrningar och kabelförflyttningar. Men det stora arbetet drar i gång först sommaren 2018. Och du kan vänta dig trafikkaos. Då stängs nämligen all tågtrafik mellan Centralen och Södra station av i två månader. Något som kommer att upprepas 2019 och 2020.

Den nya Citybanan öppnar 2017 vilket gör att alla pendeltåg kan gå där i stället, men inga regionaltåg kan passera Stockholm.

– Tågen kommer att vända antingen i Stockholms södra eller i Flemingsberg, säger Kent Sahlman som är projektchef för renoveringen.

Södra station och Flemingsberg får alltså delat ansvar som Stockholms nya centralstation för alla tåg som kommer från platser söderifrån som exempelvis Malmö och Göteborg. De resenärer som ska vidare norrut får ta pendeln eller annan kollektivtrafik till centralen.

Fakta

Så här vill landstinget förändra trafiken i Huddinge

I Förändringar sker i mellan- och högtrafik. I lågtrafik är alla vinnare med fler avgångar.

Flemingsberg: Får fler avgångar både i mellan- och högtrafik. Antal avgångar under mellantrafik ökar från 4 till 8 avgångar i timmen, och i högtrafik från 8 till 12 avgångar i timmen.

Huddinge: Får fler avgångar både i mellan- och högtrafik. Antal avgångar under mellantrafik ökar från 4 till 8 avgångar i timmen, och i högtrafik från 8 till 12 avgångar i timmen.

Stuvsta: Oförändrade avgångar både i mellan- och högtrafik. 4 avgångar i timmen under mellantrafik och 8 i högtrafik.

Skogås: Oförändrade avgångar både i mellan- och högtrafik. 4 avgångar i timmen under mellantrafik och 4 i högtrafik.

Trångsund: Oförändrade avgångar både i mellan- och högtrafik. 4 avgångar i timmen under mellantrafik och 4 i högtrafik.

Källa: Landstingets rapport "Trafikutredning avseende pendel-och regionaltåg"