Nu börjar huvudtunnlarna byggas

Nedfart till Förbifart Stockholm börjar snart byggas i Skärholmen, nära Ikea
En av nedfarterna ska finnas ungefär i höjd med Ikea, på E4/E20.
Nu är arbetstunnlarna färdigbyggda i Skärholmen och Sätra. Det innebär att nästa etapp i Förbifart Stockholm kan starta – bygget av huvudtunnlarna.

Huvudtunnlarna får två nedfarter på E4/E20 – en ungefär i höjd med Ikea och en strax söder om Bredängs trafikplats.

Tunnlarna (två stycken som löper parallellt i varsin trafikriktning)  ska sedan passera under Sätra och Kungshatt och vidare mot slutstationen Häggvik.

– Företaget Subterra, som byggde arbetstunnlarna, har fått kontrakt också för att bygga huvudtunnlarna. De startar efter den 1 februari, när det nya kontraktet börjar gälla, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

Byggarbetsplatserna ska ligga på samma ställe som i dag, en i Skärholmen snett mitt emot busstorget och en vid Sätra varv, skriver Trafikverket i ett informationsblad som nu går ut till berörda invånare och näringsidkare.

Det som kan störa mest under bygget är buller och vibrationer när man borrar, spränger och lastar ut de bortsprängda bergmassorna. I somras tas den tillfälliga hamnen vid Sätra varv i drift. Sedan kommer mycket av bergsmassorna att fraktas med båt, för att minska de bullriga vägtransporterna.

Trafikverket påminner också om den sprängvarningstjänst man kan beställa, om man bor eller bedriver verksamhet inom 300 meter från sprängningsarbetena. Den innebär att man varnas via e-post, sms eller telefonsamtal en halvtimme före sprängning.

Läs även Mitt i:s nyhetsreportage om Förbifart Stockholm.