Botkyrka på väg att införa p-avgifter

Parkeringsavgift
Parkeringsavgifter ser ut att vara på väg i Botkyrka.
Förra veckan tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om nya riktlinjer för parkering i Botkyrka, som ska bana väg för bland annat p-avgifter. Inte helt populärt att döma av reaktionerna på vår Facebooksida.

I förra veckans tidning berättade vi om förslaget till riktlinjer som bland annat innebär att gatorna i Botkyrka delas in i tre olika zoner (A, B och C) beroende på hur nära en station de ligger. I förlängningen avgör gatans läge hur kommunen reglerar parkering och de p-avgifter som ser ut att komma i alla fall på en del gator i framtiden.

”Införandet av p-avgifter är också beroende av om det sker i samarbete med en annan aktör exempelvis SL eller en centrumägare” skriver samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki till Mitt i Botkyrka/Salem.


Läs också: Ingen vattenpark eller hästsportcenter i Hågelby


Målet med parkeringsprogrammet är bland annat att det ska leda till minskat bilåkande, mer nyttjande av kollektivtrafik, mer cykelåkning, att frigöra attraktiv mark för annat än parkeringsplatser och en bättre stadsmiljö.

Beslutet som fattades av samhällsbyggnadsnämnden i tisdags och som kommunfullmäktige har sista ordet om tas inte emot väl av de Botkyrkabor som kommenterat på Mitt i Botkyrka Salems Facebooksida:

”Om det fanns frikostig tillgång till infartsparkeringar så skulle jag ställa mig 100% bakom detta! Som det är just nu är det lite si och så…” skriver läsaren Kent.

Grödingebon Sussi kommenterar beslutet genom att berätta om Grödinge:

”Cykla är inget alternativ när man bor på landet i Grödinge. Buss går ca 8 ggr per dag. Hinner man inte med buss som går 18.37 får man snällt vänta till kl. 22.20. Alltså inget alternativ det heller. Då återstår bil…”

Fakta

P-avgifterna

Zon A: Gator upp till 600 meter ifrån en station. Parkeringsavgifter är aktuella på gator i zon A.

Zon B: Gator mellan 600-1200 meter ifrån en station

Zon C: Gator över 1200 meter ifrån en station.

Här kan det också bli avgifter
I programmet står också att avgifter ska införas på kommunala arbetsplatser och verksamheter i zon A och B: ”Botkyrka kommun som arbetsplats bör införa avgifter på parkering för anställda i zon A och B, i kombination med andra åtgärder som till exempel bättre förutsättningar för att cykla och subventionerade SL-kort.”

Begränsad parkeringstid
Enligt parkeringsprogrammet så kan tiden för hur länge du får stå på kommunala bilparkeringar begränsas.
”På parkeringsplatser avsedda för besökare ska parkeringstiden vara kort, 1-4 timmar. Detta ökar tillgängligheten och
omsättningen i och med risken att platserna används av boende eller som arbetsplatsparkering minskar.”
Källa: Botkyrka kommun