Välj ditt område
Såhär kan en ekodukt se ut. Just den här ska byggas i Kungsbacka.
Såhär kan en ekodukt se ut. Just den här ska byggas i Kungsbacka.

Grön ekodukt över Akallavägen

Nyheter / Trafik Stockholm kan få fem gröna broar över stora vägar. Ekodukter eller sociodukter kallas de. Deras uppgift är att bryta barriärer och göra det lätt för både människor, djur och växtlighet att förflytta sig.
Akallavägen mellan Hansta och Igelbäckens naturreservat är en av platserna som föreslås.

Fem möjliga platser finns med i förslaget från miljöförvaltningen och trafikkontoret. En av broarna föreslås bli över Akallavägen mellan Hansta och Igelbäckens naturreservat. Syftet är dubbelt: Dels att göra det lättare för människor att ta sig mellan områdena, dels att mildra de negativa effekterna av att det byggs nya bostäder på naturmark.

Precis som namnen antyder finns en skillnad mellan en ekodukt och en sociodukt.

*Ekodukt: En bro som ska leda ett helt ekosystem över en väg eller järnväg, som en förlängning av naturen intill. Ekodukten är inte avsedd för mänsklig trafik. Bör enligt rekommendationer vara minst 30-40 meter bred för att både djur och växtlighet ska kunna förflytta sig över den.

*Sociodukt: En passage för människor och djur, till exempel en bro med gång- och cykelväg och vegetation.

Trafikkontoret och miljöförvaltningen förespråkar sociodukter. Detta för att både människor och djur ska kunna ha nytta av dem.

I nästa vecka ska ansvariga politiker ta ställning till förslagen.

Här kan sociodukterna byggas:

Magelungens strand (över järnvägen och Magelungsvägen).

Över Akallavägen mellan Hansta och Igelbäckens naturreservat

Mellan Södra Hammarbyhamnen och Årsta över Nynäsvägen

Mellan Östra och Västra Älvsjöskogen över Västra stambanan

Över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön

 

Källa: Miljö- och hälsoskyddskontoret

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Reportage

Vargen tog hennes bästa vän

Trafik

Efter fyra dödsolyckor – nu breddas sträckan

Tjejer på spinning, träningscykling på gym
Insändare

”Sluta kommentera min kropp”

Sport

Sportsvepet: Bullerbråk, rally och glädjerus

Nyheter

35 000 löpare intar Södermalm i helgen

Stockholm fotomaraton, Tove Voss och Emil Gyllenberg
Nöje

24 bilder på 24 timmar – dags för fotomaraton