Gröna broar ska bryta barriärer

Såhär kan en ekodukt se ut. Just den här ska byggas i Kungsbacka.
Såhär kan en ekodukt se ut. Just den här ska byggas i Kungsbacka.
Stockholm kan få fem gröna broar över stora vägar. Ekodukter eller sociodukter kallas de. Deras uppgift är att bryta barriärer och göra det lätt för både människor, djur och växtlighet att förflytta sig.
Magelungsvägen är en av platserna som föreslås.

Fem möjliga platser finns med i förslaget från miljöförvaltningen och trafikkontoret. En av dem är Magelungens strand, där en ekodukt eller sociodukt föreslås över järnvägen och Magelungsvägen. Syftet är dubbelt: Dels att göra det lättare för människor att ta sig mellan områdena, dels att mildra de negativa effekterna av att det byggs nya bostäder på naturmark.

Precis som namnen antyder finns en skillnad mellan en ekodukt och en sociodukt.

*Ekodukt: En bro som ska leda ett helt ekosystem över en väg eller järnväg, som en förlängning av naturen intill. Ekodukten är inte avsedd för mänsklig trafik. Bör enligt rekommendationer vara minst 30-40 meter bred för att både djur och växtlighet ska kunna förflytta sig över den.

*Sociodukt: En passage för människor och djur, till exempel en bro med gång- och cykelväg och vegetation.

Trafikkontoret och miljöförvaltningen förespråkar sociodukter. Detta för att både människor och djur ska kunna ha nytta av dem.

I nästa vecka ska ansvariga politiker ta ställning till förslagen.

Fakta

Här kan sociodukterna byggas:

Magelungens strand (över järnvägen och Magelungsvägen).

Över Akallavägen mellan Hansta och Igelbäckens naturreservat

Mellan Södra Hammarbyhamnen och Årsta över Nynäsvägen

Mellan Östra och Västra Älvsjöskogen över Västra stambanan

Över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön

 

Källa: Miljö- och hälsoskyddskontoret