Brobyte drar ut på tiden

Den 100 år gamla järnvägsbron ska bytas ut
Den 100 år gamla järnvägsbron ska bytas ut
Bytet av järnvägsbron över Danvikskanalen tar längre tid än beräknat.
Trafiknämnden i Stockholm anslår nu mer pengar för att utreda hur brobytet ska gå till, rapporterar Sveriges radio.

Danviksbron förbinder Nacka kommun med Stockholm stad. För trafiken över Danvikskanalen finns två broar intill varandra. Bron som ska bytas är den äldsta bron, en bro som är 100 år gammal.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén säger till Sveriges radio P4 Stockholm att arbetet är komplicerat och att utredningar pågått under en lång period. Bytet har visat sig mer komplicerat än väntar och det krävs mer pengar för att utreda hur bytet ska gå till.

Samtidigt har bron ett kulturhistorisk värde.

Därför förlängs utredningstiden för Danviksbron. Målet är att bron ska vara på plats till att Saltsjöbanan börjar rulla igen 2025. Annat som behöver utredas är hur finansieringen ska fördelas mellan SL och Stockholm stad.

– Det vet vi inte utan vi tittar på det. Vi förlänger utredningen för att utreda det, säger Daniel Helldén till Lokaltidningen Mitt i Nacka.

Utredningen ska vara klar 2019. Bron beräknas ta mellan 1,5 och två år att bygga.

Utredningskostnaden beräknas till 25 miljoner kronor. Själva bron bedöms kosta mellan 250 och 300 miljoner kronor.