Bussarna kan bli parkeringsvakter

dubbeldäckarepluspbot
Arkivbilder
Bussar som kameraövervakar fuskkörare och felparkerare – och dubbeldäckare på stadens gator. Det är några av idéerna för att få blåbussarna att gå fortare och ta mer folk i framtiden.

Mitt i har flera gånger tidigare berättat om stadens, Keolis och SL:s försök att få de stora blåbussarna 1-4 att gå snabbare i innerstan. Bland annat har hållplatser plockats bort, parkeringsplatser har blivit bussfiler och folk har fått gå på bussarna i alla ingångar.

Nu har en slutrapport för projektet presenterats av de tre aktörerna. I den framgår att det finns mer saker att göra.

Bland annat lyfts idén att låta kameror i bussarna övervaka och sätta dit bilister som kör eller parkerar i bussfälten. Bussarna skulle alltså bli en sorts rullande parkeringsvakter. Tanken har funnits i flera år men har hittills stoppats av att lagen kräver att en fysisk person skriver och överlämnar en p-bot.

Både SL och staden har skrivit till regeringen för att få till en lagändring, men något slutgiltigt svar har inte kommit.

– Jag tycker det är en bra idé. Det handlar helt enkelt om att bötfälla och beivra bilister som ställer sig i vägen för kollektivtrafiken, säger stadens trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Ett annat förslag för att öka framkomligheten är att helt enkelt göra bussarna längre. Tanken är att införa så kallade ”dubbelledbussar” – alltså bussar med två dragspel i stället för ett – på linje fyra. Det skulle öka kapaciteten på varje buss med 50 procent. Men även här finns det problem. Bussarna kan behöva nya depåer och säkerheten vintertid är inte heller helt utredd. I rapporten framgår dock att dubbelledade bussar, rent tekniskt, skulle kunna rulla på Stockholms gator redan nästa år.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), som tillsammans med resten av Alliansen styr över SL, är försiktigt positiv till tidsplanen.

– Det är möjligt men kräver att ett antal saker kommer på plats, som ombyggnad av hållplatser och korsningar. Det är något Stockholms stad måste ta tag i, säger han.

Stadens trafikborgarråd Daniel Helldén, som inte har någon makt över vilka bussar SL köper in, ser en annan busstyp framför sig: Dubbeldäckare.

– Det kan vara ett alternativ för att öka kapaciteten. Jag tycker att man ska titta på både och. Dubbelledbussar är väldigt långa och gör att man måste hantera gaturummet på ett annat sätt, säger han.

Men Kristoffer Tamsons (M) är skeptisk till dubbeldäckare.

– Jag är villig att kika på allt men frågan är om inte det vi vinner i kapacitet förloras i hastighet när folk ska stiga på och av, säger han.

En helt ny stombusslinje, linje sex, har också diskuterats, enligt rapporten. En sådan buss har tidigare föreslagits gå mellan Norra Djurgårdsstaden och Hagastan och skulle bli en ersättning för linje 73 där bussarna idag inte har tillräcklig kapacitet. Enligt Kristoffer Tamsons kommer ett förslag för att lösa Norra Djurgårdsstadens busstrafik, där stombusslinjen är en del, att presenteras till våren.

Rapporten beskriver också hur försöket hittills har gått med att få bussarna att gå snabbare. Och resultaten är blandade. Fyrans buss har till exempel blivit 3-6 minuter snabbare. Ettans buss mellan Stora Essingen och Frihamnen – där man bland annat inför fler och längre busskörfält, haft fler bussvärdar vid stationer, fler vakter som kontrollerade felparkerade fordon och tog bort 40 p-platser – har dock inte haft samma framgång.

Här blev tidsvinsten bara två och en halv minut åt ena hållet och ingen alls åt andra. Trots det ska förändringarna nu bli permanenta.

– För det första blev det bättre i ena riktningen även om det var en liten förändring och det i sig gör att det ska permanentas. Sedan påverkar alla övriga arbetet i stan trafiken så det är svårt att veta effekten exakt. I bland missar man också regulariteten i jämförelsen. Att bussarna flyter på och inte fastnar, säger Daniel Helldén.