Bussfacket kräver skyddsåtgärder vid Klaratunneln

Bristande kunskap hos mekaniker servar biogasbussara
En biogasbuss körde söndagen 10 mars in i Klaratunneln och fattade då eld
Huvudskyddsombudet på Keolis kräver ett nytt säkerhetssystem i Klartunneln, för att förhindra liknande olyckor som bussolyckan 10 mars.

En biogasbuss körde söndagen 10 mars in i Klaratunneln och fattade då eld och började brinna. Bussen hade för tillfället inga passagerare. Föraren undkom.

Flera utredningar av bussolyckan pågår, bland annat av polisen och bussbolaget Keolis.

Huvudskyddsombudet på Keolis, Stephan Gard, har ställt samman en lista på åtgärder som han och bussfacket på Keolis anser behövs vid Klartunneln, en lista som Mitt i tagit del av.

Saknas säkerhetssystem

Enligt Stephan Gard och bussfacket saknas ett säkerhetssystem för att förhindra att höga fordon kör in i skyddsbalken innan man kör in i Klaratunneln. Om ett högt fordon närmar sig bör trafikljus slå om till rött och tunneln ska stängas, anser bussfacket. Då måste det höga fordonet köra till höger och välja en annan väg.

Skyddsbalken, som också är en höjdavgränsning utanför Klartunneln, är även felaktigt utformad, enligt Gard.

”Den bör vara kilformad och av ett annat material som inte bidrar till gnistbildning vid kollision. Fordonet ska bromsas in – inte explodera.”

”Det verkar som om alla förare inte känner till att vi inte får köra in med buss i Klartunneln. Mer utbildning och kontinuerlig information om riskerna att köra där.”

Vill att bussarna ses över

Som Lokaltidningen Mitt i skrev förra veckan anser Stephan Gard att även bussarna bör ses över.

”…och då menar jag tuberna och hur de är utformade och skyddade. Behövs det ett extra skydd för att förhindra yttre påverkan?”