Bilar i bussfilen stort problem på Västerbron

Det är långt ifrån bara bussarna som kör i bussfilen till höger på Västerbron.
Det är långt ifrån bara bussarna som kör i bussfilen till höger på Västerbron.
Många bilister ignorerar bussfilen på Västerbron i riktning mot Hornstull. När Mitt i:s reporter ställde sig på bron i rusningstid körde 63 bilar i bussfilen - på 30 minuter.
Samtidigt öppnar trafikborgarrådet för att göra bussfilen permanent.

I mars i år infördes en bussfil på Västerbron för att underlätta framkomligheten under tiden som arbetet pågår med att göra cykelbanorna på Långholmsgatan säkrare.

Men det är långt ifrån alla bilister som respekterar bussfilen. När Mitt i:s reporter stod på bron i 30 minuter valde 63 bilister, alltså en var 30:e sekund, att strunta i lagen och köra i bussfilen för att snabbare komma fram. Erik Söderberg, presstalesperson på trafikkontoret, är inte helt överraskad.

– Vi förstod nog att det skulle bli så här. Tyvärr är det alltid ett visst antal bilar som bryter mot trafikreglerna, säger han.

Upprör busschaufförerna

Bilisternas nonchalans mot trafikreglerna upprör Michael Svensson som är områdeschef för innerstadstrafiken på Keolis.

– Det skapar irritation hos busschaufförerna, konstaterar han.

Keolis har tidigare föreslagit att bussarna ska få kameror som kan filma bilar som kör i bussfilen.

– Nu görs punktinsatser från polisen men det krävs mer om man ska komma till rätta med det här problemet, säger Michael Svensson.

Öppnar för fortsatt bussfil

Tanken är att bussfilen på Västerbron ska plockas bort när arbetet på Långsholmsgatan är klart om ungefär en månad. Men Michael Svensson på Keolis vill att bussfilen permanentas och förlängs till att gälla ända från Västerbroplan.

– Det skulle gagna alla resenärer. Vi i Stockholm måste bestämma oss om vi ska ha en attraktiv kollektivtrafik, säger han.

Jag tror det skulle vara bra att behålla och utöka filerna på Västerbron

Och ansvarig politiker, trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), utesluter inte att bussfilen blir kvar.

Daniel Helldén (MP).

– Vi håller på med en ny översyn för att öka framkomligheten ännu mer för stombussarna och i den ligger i att behålla och utöka bussfiler. Jag tror det skulle vara bra att behålla och utöka filerna på Västerbron.

Hur skulle filerna kunna utökas?

– Jag har inte koll på exakt vilka sträckor som behövs. Men bussarna har stannat ibland under rusningstid och om det fortsätter när bygget i Hornstull är klart så utökar vi och behåller filerna, säger Daniel Helldén.